Follow
Сергій Ківалов | Serhii Kivalov | Сергей Кивалов
Title
Cited by
Cited by
Year
Адміністративне право України : навч.-метод. посіб. - 4-те вид., переробл. і допов.
СВ Ківалов, ЛР Біла
Одеса : Фенікс, 2008
554*2008
Адміністративне право України в умовах реформування : навч. посіб
СВ Ківалов, ЛР Біла-Тіунова, ОВ Бачеріков, КВ Бондаренко
Одеса : Фенікс, 2012
551*2012
Адміністративне право України : навч. посіб. — Вид. 6-те, стер.
СВ Ківалов, ЛР Біла-Тіунова
Одеса : Фенікс, 2012
548*2012
Адміністративне право України : навч.-метод. посіб. - 5-те вид., переробл. та допов.
СВ Ківалов, ЛР Біла-Тіунова
Одеса : Фенікс, 2011
548*2011
Адміністративне право України : навч.- метод. посіб. - 3-тє вид., переробл. і допов.
СВ Ківалов, ЛР Біла
Одеса : Фенікс, 2008
548*2008
Адміністративне право України
СВ Ківалов
Юридична енциклопедія для юнацтва / за ред. С. В. Ківалова, Ю. М …, 2006
548*2006
Адміністративне право України : навч.-метод. посібник
СВ Ківалов, ЛР Біла
Одеса : Фенікс, 2006
548*2006
Адміністративне право України : навч.- метод. посіб.
СВ Ківалов, ЛР Біла
Одеса : Юридична література, 2002
5482002
Адміністративне право України : навч.-метод. посіб. - 2-ге вид., переробл. і допов.
СВ Ківалов, ЛР Біла
Одеса : Юридична література, 2002
548*2002
Адміністративне право України : навч.-метод. посіб.
СВ Ківалов, ЛР Біла
Одеса : Юридична література, 2001
548*2001
Адміністративне право України. Академічний курс : підручник. У 2 т. Т. 1. Загальна частина / голов. ред. В. Б. Авер'янов
СВ Ківалов, ВБ Авер'янов, ЮП Битяк
Київ : Юрид. думка, 2007
336*2007
Адміністративне право України. Академічний курс : підручник. У 2 т. Т. 2. Особлива частина / голов. ред. В. Б. Авер'янов
СВ Ківалов, ВБ Авер'янов
Київ : Юрид. думка 2, 624 с., 2005
336*2005
Адміністративне право України. Академічний курс : підручник. У 2 т. Т. 1. Загальна частина
СВ Ківалов, ВБ Авер'янов, ЮП Битяк
Київ : Юрид. думка 1, 583 с., 2004
336*2004
Митна політика України : підручник
СВ Кивалов, БА Кормич
Одеса. : Юридична література, 2001
1482001
Таможенное право России
ДН Бахрах, СВ Кивалов
Екатеринбург: Диамант, 1995
1111995
Державна служба в Україні : підручник
СВ Ківалов, ЛР Біла
Одеса : Юридична література, 2003
782003
Публічна служба в Україні : підручник. - 2-ге вид.
СВ Ківалов, ЛР Біла-Тіунова
Одеса : Фенікс, 2011
74*2011
Публічна служба в Україні : підручник
СВ Ківалов, ЛР Біла-Тіунова
Одеса : Фенікс, 2009
742009
Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в Україні : монографія
СВ Ківалов, ІК Залюбовська
Одеса : Юридична література, 2004
502004
Організація державної служби в Україні : навч.-метод. посіб.
СВ Ківалов, ЛР Біла
Одеса : Юридична література, 2002
502002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20