Кафедра практичного мовознавства
Кафедра практичного мовознавства
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Перспективність і наступність у формуванні комунікативної компетентності учнів основної школи
ЛІ Мамчур
Херсон, 2012
522012
Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі
ІА Кучеренко
Херсон, 2014
322014
Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст.(семантико-функціональний аспект)
ІВ Хлистун
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
182006
Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах ВНЗ
Л Мамчур
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 99-105, 2010
162010
Сучасна українська термінологія органічної хімії
НА Цимбал
Умань: РВЦ “Софія, 2007
162007
Витоки компетентнісного підходу до навчання мови в дослідженнях вітчизняних учених
Л Мамчур
Українська мова і література в школі, 8-12, 2011
132011
Лінгводидактична спадщина ВО Сухомлинського
ЛІ Мамчур
Умань: РВЦ «Софія, 2009
122009
Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз
Л Овсієнко
Педагогічний процес: теорія і практика, 82-87, 2017
112017
Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки ХХ ст
НА Цимбал
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка 175, 150-169, 2001
112001
Топоніми в художньому тексті (на матеріалі української поезії ІІ пол. ХХ ст).
ІВ Хлистун
Урок української. Науково-публіцистичний журнал, 2003
102003
Роль діалогічної комунікації в особистісно орієнтованому навчанні
Л Мамчур
Рідна школа, 3-5, 2006
82006
Формування мовно-риторичної компетентності майбутнього вчителя-словесника
Л Мамчур
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 182-186, 2013
72013
Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала
СА Шуляк
Видавництво" АЛМІ", 2009
72009
Комунікативна компетентність особистості: її роль і значення в успішному спілкуванні
ЛІ Мамчур
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 203-209, 2006
72006
Система роботи з розвитку стилістичних умінь і навичок учнів (10–11 класи)
ІА Кучеренко
ступеня канд. пед. наук: 13.00. 02/ІА Кучеренко, 2005
72005
Лексична інтерпретація концепту земля у поезії Євгена Гуцала
С Шуляк
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
72004
Концептуальні підходи до проектування змісту сучасного уроку рідної мови
І Кучеренко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2013
62013
Стандартизація змісту освіти в аспекті розвитку мовної особистості (філософсько-методологічний аспект)
ІА Кучеренко
журнал" Українська мова і література в школі", 2016
52016
Мотиваційний компонент–важливий структурний складник сучасного уроку української мови
І Кучеренко
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2013
52013
Реалізація принципу перспективності й наступності у процесі формування комунікативної компетентності учнів початкової та основної школи
ЛІ Мамчур
ВІСНИК, 18, 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20