Ольга Гетманец
Title
Cited by
Cited by
Year
Бюджетний контроль: організаційно-правові засади: монографія
ОП Гетманець
Х.: Екограф 307, 2008
522008
Правове регулювання бюджетного контролю в Україні
ОП Гетманець, ОП Гетманец
Харків, 2009
302009
Принципи державного контролю в бюджетному процесі
ОП Гетманець
Форум права, 20-24, 2006
272006
Бюджетне право України: підручник
ОМ Бандурка, ОП Гетьманець
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003
262003
Принцип справедливості в системі принципів бюджетного процесу
ОП Гетманець
Держава та регіони. Серія: Право, 44-47, 2011
172011
До питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства
ОП Гетманець
Форум права, 206-210, 2011
132011
FINANCIAL SECURITY OF THE STATE.
O Reznik, O Getmanets, A Kovalchuk, V Nastyuk, N Andriichenko
Journal of Security & Sustainability Issues 9 (3), 2020
112020
Бюджетний контроль як різновид державного фінансового контролю
ОП Гетманець
Право і безпека, 55-58, 2005
92005
Місце бюджетного контролю в системі фінансового права
О Гетманець
Право України, 148-153, 2009
72009
Проблеми вдосконалення контрольних повноважень Рахункової палати України в бюджетному процесі
ОП Гетманець
Форум права, 105-112, 2009
72009
Напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення бюджетного контролю
ОП Гетьманець
Адвокат, 16-18, 2005
72005
Бюджетна відповідальність у системі фінансового права
ОП Гетманець
Право і безпека, 31-35, 2013
62013
Напрямки удосконалення законодавства щодо бюджетного контролю
ОП Гетманець
Юридична наука, 134-141, 2011
62011
Фінансові санкції як заходи впливу за порушення бюджетного законодавства
ОП Гетманець
Право та державне управління, 36-39, 2011
62011
Законодавче забезпечення контрольної функції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в управлінні бюджетним процесом в Україні
ОП Гетьманець
Теорія та практика державного управління, 134-137, 2005
62005
Бюджетне право України: підруч. для вищ. навч. закл.
ОМ Бандурка, ОП Гетьманець
Х.: Нац. ун-т. внутр. справ, 2003
52003
Принципи бюджетного права України: монографія
ОП Гетманець, ДВ Коробцова
Харків: ХНУВС, 2017–268 с., 2017
42017
Правові принципи бюджетного контролю
ОП Гетманець
Форум права, 84–90-84–90, 2017
42017
Правова природа відповідальності за порушення бюджетного законодавства
ОП Гетманець
Підприємництво, господарство і право.-2017.-№ 2.-С. 198-202, 2017
42017
Бюджетне законодавство України як об’єкт бюджетного контролю
ОП Гетманець
Форум права, 66–71-66–71, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20