Ольга Гетманец
Title
Cited by
Cited by
Year
Бюджетний контроль: організаційно-правові засади: монографія
ОП Гетманець
Х.: Екограф 307, 2008
532008
Правове регулювання бюджетного контролю в Україні
ОП Гетманець, ОП Гетманец
Харків, 2009
382009
Financial security of the state
OM Rieznik, O Getmanets, A Kovalchuk, V Nastyuk, NS Andriichenko
Universities and research institutions in Lithuania, 2020
272020
Принципи державного контролю в бюджетному процесі
ОП Гетманець
Форум права.-2006.-№ 1.–С. 20-24, 2006
272006
Бюджетне право України: підручник
ОМ Бандурка, ОП Гетьманець
Х.: Вид-во ХНУВС, 2003
252003
Принцип справедливості в системі принципів бюджетного процесу
ОП Гетманець
Держава та регіони. Серія: Право, 44-47, 2011
172011
До питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства
ОП Гетманець
Форум права, 206-210, 2011
142011
Проблеми реалізації повноважень Державного казначейства України щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства
ОП Гетманець
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 227-233, 2010
102010
Напрямки удосконалення законодавства щодо бюджетного контролю
ОП Гетманець
Юридична наука, 134-141, 2011
82011
Напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення бюджетного контролю
ОП Гетьманець
Адвокат, 16-18, 2005
82005
Бюджетний контроль як різновид державного фінансового контролю
ОП Гетманець
Право і безпека, 55-58, 2005
82005
Місце бюджетного контролю в системі фінансового права
О Гетманець
Право України, 148-153, 2009
72009
Проблеми вдосконалення контрольних повноважень Рахункової палати України в бюджетному процесі
ОП Гетманець
Форум права.–2009.–№ 1.–С. 105–112, 2009
72009
Бюджетна відповідальність у системі фінансового права
ОП Гетманець
Право і безпека, 31-35, 2013
62013
Фінансові санкції як заходи впливу за порушення бюджетного законодавства
ОП Гетманець
Право та державне управління, 36-39, 2011
62011
Законодавче забезпечення контрольної функції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в управлінні бюджетним процесом в Україні
ОП Гетьманець
Теорія та практика державного управління, 134-137, 2005
62005
Бюджетне законодавство України як об’єкт бюджетного контролю
ОП Гетманець
Форум права.–2016.–№ 4.-С. 66-71, 2016
52016
Бюджетне право України: підруч. для вищ. навч. закл.
ОМ Бандурка, ОП Гетьманець
Х.: Нац. ун-т. внутр. справ, 2003
52003
Органи Національної поліції України як суб’єкт запобігання та протидії корупції в Україні
ВБ Пчелін
Право і безпека.–2019.–№ 1 (72).–С. 72-77, 2019
42019
Правові принципи бюджетного контролю
ОП Гетманець
Форум права.-2017.-№ 5.-С. 84–90, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20