Олена Громова, Елена Громова, Оlena Gromova
Олена Громова, Елена Громова, Оlena Gromova
Український державний університет залізничного транспорту
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підвищення економічної ефективності залізничних пасажирських перевезень в сучасних умовах
ОВ Громова
Дис. к. е, 04, 2002
192002
Аналіз моделей поширення домішок в атмосфері від стаціонарних джерел
ОВ Громова
Наук. праці УкрНДГМІ.–2004.-Вип 253, 173-181, 2004
62004
Організаційно-економічний механізм формування інтелектуального капіталу високотехнологічного підприємства
МВ Найдьонова, ОВ Громова, ІВ Паламарчук
НТУ" ХПІ", 2013
32013
Пiдвищення економiчної ефективностi залiзничних пасажирських перевезень в сучасних умовах: дис.… кандидата екон. наук: 08.07. 04/Громова Олена Володимирiвна.-Харкiв, 2002.-201 с
ОВ Громова
32002
Створення моделі поведінки керівника в органах публічної влади
ОВ Громова, ІВ Паламарчук
Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр, 187-193, 2018
22018
Удосконалення механізму управління логістичною системою
ГО В.
80 Міжнародна науково-технічна конференція "Розвиток наукової та …, 2018
2018
Розвиток креативного суспільства - запорука успіху країни
ОВ Громова
Х Ювілейна міжнародна науково-практична конференція "Європейський вектор …, 2018
2018
Удосконалення методів планування та проектування логістичної системи
ОВ Громова, АП Рубан
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
2017
Організаційні аспекти створення системи мотивації на підприємстві
ОВ Громова, СО Носик
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Методологія економічної оцінки товарообмінних процесів щодо просторової організації транспорту
ГО В.
4 Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг і логістика в системі …, 2014
2014
Особенности управления инновационной маркетинговой стратегией предприятий
ГО В.
І Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні проблеми …, 2013
2013
Особенности управления инновационной маркетинговой стратегией предприятий
ГО В.
Монография "Социально-экономические проблемы адаптации реального сектора в …, 2013
2013
К ожна людина у певний час стикається з проблемою визначення свого місця у ро
Р Акофф, В Асеєв, Б Герасимов, О Громова, В Дятлов, Д Захаров, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13