Підписатись
Остап Решетило
Остап Решетило
Доцент кафедри зоології ЛНУ імені Франка
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Консортивна структура тирличу ваточниковидного (Gentiana asclepiadea L.) і тирличу безстеблового (Gentiana acaulis L.) масиву Чорногора (Українські Карпати). ІІ
ОС Решетило, ТІ Микітчак, ЙВ Царик
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 35-43, 2009
82009
Екологічні особливості та структура популяцій кумок (Bombina) в регіоні Українських Карпат
ОС Решетило
Дніпропетровський національний університет імні Олеся Гончара, 2001
8*2001
Проблема смертності земноводних на автошляхах і способи її вирішення
О Решетило, Е Різун, В Різун
Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна.—2006.—Вип 42, 70-78, 2006
72006
Особливості механізму здійснення інноваційної діяльності авіакомпаніями України в умовах глобалізації
МВ Новикова
Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць.–К.: НАУ, 194-200, 2010
62010
Рідкісні види тварин Львівської області
АТВ Башта, ЮВ Канарський, ОС Решетило, ВВ Лєснік, ВВ Мартинов, ...
ТВ Башта, ЮВ Канарський, ОС Решетило, ВВ Лєснік, ВВ Мартинов, ОВ Мартинов …, 2006
62006
Phenes of water frogs (Pelophylax) as the indicators of water bodies’ contamination in Pre-Carpathians, Roztochia, Lesser and Western Polissia
V Stakh, I Khamar, O Reshetylo, Y Zabytivskyi
Studia Biologica 11 (1), 161-168, 2017
52017
Зоогеографія
О Решетило
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013
52013
Просторовий розподіл веслоногих ракоподібних (Crustacea: Copepoda) у водоймах масиву Чорногора (Українські Карпати)
ТІ Микітчак, ОС Решетило
Наукові основи збереження біотичної різноманітності, 285-294, 2011
52011
РІЗНОМАНІТТЯ УГРУПОВАНЬ ЗЕМНОВОДНИХ В УКРА НСЬКІЙ ЧАСТИНІ БАСЕЙНУ РІКИ ПРИП¶ ЯТЬ
О Решетило
42011
Просторові аспекти й антропогенна динаміка різноманітності угруповань земноводних басейну верхів’я р. Прип’ять
ОС Решетило
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 91-100, 2010
42010
Загибель земноводних (Amphibia) на автошляхах Львівщини: стан проблеми та критерії оцінювання
ОС Решетило, ТІ Микітчак
Вестник зоологии 42 (4), 315-323, 2008
42008
Структура угруповань земноводних у заплавах басейну Верхнього Дністра
О Решетило, В Різун, Ю Канарський
Наук. Вісн.УжНУ. Сер. Біол., 117-120, 2007
42007
Поширення кумок (Bombina) в регіоні Українських Карпат
ОС Решетило
Екологія та ноосферологія 10 (1-2), 153-158, 2001
42001
Морфологічний та генетичний поліморфізм зелених жаб (Pelophylax) водойм Західної України
В Стах, М Белоконь, І Хамар, Ю Белоконь, О Решетило
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 241-249, 2014
32014
Роль консортивних зв’язків у забезпеченні життєздатності популяцій
ОС Решетило, ТІ Микітчак
Життєздатність популяцій рослин високогір’я Українських Карпат, 133-148, 2009
32009
Поширення та біотопічний розподіл гіллястовусих ракоподібних (Crustacea, Cladocera) у водоймах масиву Чорногора (Українські Карпати)
ТІ Микітчак, ОС Решетило
Вестник зоологии 43 (5), 441-447, 2009
32009
Grazing Effects on the Nature Conservation Value of Pastures in the Carpathians
J Tsaryk, V Kyyak, I Horban, I Tsaryk, O Reshetylo
Transformation Processes in the Western Ukraine: concepts for a Sustainable …, 2008
3*2008
Оцінка стану пасовищних систем на основі аналізу поширення птахів, амфібій, метеликів і їх кормових рослин
Й Царик, І Горбань, Ю Канарський, В Кияк, О Решетило, І Царик
Вісник Львівського університету. Сер. біол.–2003.–Вип 33, 65-72, 2003
32003
Inter-population morphometric variability of Pelophylax ridibundus (Anura, Amphibia) in the water bodies of Lviv province
V Stakh, O Reshetylo, I Khamar
Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна 72, 180-186, 2016
22016
Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся
Й Царик, І Горбань, О Решетило, та ін
Львів: СПОЛОМ, 2016
2*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20