Anatoly Beletsky, Anatoliy Beletskiy,  А.Я. Белецкий
Anatoly Beletsky, Anatoliy Beletskiy, А.Я. Белецкий
профессор кафедры электроники, Национальный авиационный университет, Украина
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Статистична обробка даних
ВП Бабак, АЯ Білецький, ОП Приставка, ПО Приставка
К.: МІВВЦ 388, 2001
822001
Детерміновані сигнали і спектри: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл
ВП Бабак, АЯ Білецький
К.: Техніка, 2003
112003
Сплайнові базиси в задачах стиснення числових даних
ІВ Шелевицький, ВМ Шутко, ЄВ Ткаченко
Вісник КМУЦА, 119-124, 2000
42000
Побудова тривимірних ермітових штерполяцшних сплайнів
АЯ Білецький, ІВ Шелевицький, ВМ Шутко, ЮВ Юрко
Вісник Національного Авіаційного Університету 8 (1), 150-153, 2001
32001
Рекурентний сплайн-метод спектрального оцінювання
АЯ Білецький, IB Шелевицький, ВМ Шутко
Вісник Національного Авіаційного Університету 3 (2), 138-141, 1999
31999
Синтез симетричних матриць Уолша за методом спрямованої перестановки базисних функцій
АЯ Білецький, ОА Білецький, ОГ Кучер
Вісник Національного Авіаційного Університету 10 (3), 141-146, 2001
22001
Умови неперервності двох похідних в сплайнових базисах, отриманих згорткою
АЯ Білецький, МО Рашевський, ІВ Шелевицький, ВМ Шутко
Вісник Національного Авіаційного Університету 9 (2), 177-181, 2001
22001
Застосування поліноміального сплайна трьох змінних на основі В-сплайнів при обробці результатів спостережень
АЯ Білецький, ПО Приставка
Вісник Національного Авіаційного Університету 10 (3), 153-155, 2001
22001
Принципи побудови ситуаційних моделей системи керування повітряним рухом
АЯ Білецький, ДО Корчунов, ВП Харченко
Вісник Національного Авіаційного Університету 7 (3-4), 255-260, 2000
22000
Адаптивна обробка геохімічних аналізів за допомогою сплайнової моделі
АЯ Білецький, ІВ Шелевицький, ВМ Шутко, ЮВ Юрко
Вісник Національного Авіаційного Університету 6 (1-2), 89-93, 2000
22000
Наближення залежностей за допомогою дискретних сплайнових базисів
АЯ Білецький, ІВ Шелевицький, ВМ Шутко
Вісник Національного Авіаційного Університету 2 (1), 85-89, 1999
21999
Матричні аналоги протоколу Діффі-Хеллмана
АЯ Білецький, ОА Білецький, РЮ Кандиба
Автоматика, вимірювання та керування: Вісник нац. ун-ту “Львівська …, 2012
12012
Обобщенные матрицы галуа в протоколах обмена ключами шифрования
АЯ Білецький
Інформаційні технології в освіті, 7-24, 2016
2016
Табличные криптографические примитивы нелинейной подстановки
АЯ Белецкий
Інформаційні технології в освіті, 19-34, 2015
2015
СИНТЕЗ ПРИМІТИВНИХ МАТРИЦЬ НАД СКІНЧЕННИМИ ПОЛЯМИ ГАЛУА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
АЯ Білецький, ОА Білецький
2012
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ЗАВАДОСТІЙКОГО АЛГОРИТМУ РІДА–СОЛОМОНА
АЯ Білецький, ОО Волівач, МА Якимчук, СО Чалайдюк
Наукоємні технології 13 (1), 76-80, 2012
2012
ОЦІНЮВАННЯ ЧАСТОТИ ДИСКРЕТНО-ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОГО СИГНАЛУ НА ФОНІ КОРЕЛЬОВАНОГО ШУМУ
АЯ Білецький, ДС Дем'яник
Наукоємні технології 13 (1), 39-44, 2012
2012
СИНТЕЗ І АНАЛІЗ УЗАГАЛЬНЕНИХ ПРИМІТИВНИХ ПОЛІНОМІВ
АЯ Білецький
Наукоємні технології 13 (1), 35-38, 2012
2012
АСИМПТОТИЧНІ ОЦІНКИ ЛОГАРИФМІЧНОЇ ЩІЛЬНОСТІ РОЗРЯДНИХ ПОЛІВ СИСТЕМ ЧИСЛЕННЯ ІЗ ДВІЙКОВИМ АЛФАВІТОМ
А Білецький
Наукоємні технології 11 (3-4), 35-38, 2011
2011
ПРОГРАМНИЙ СИНТЕЗ ІНДИКАТОРНИХ МАТРИЦЬ ДЛЯ СИСТЕМ ВІЛЕНКИНА-КРЕСТЕНСОНА ФУНКЦІЙ
А Білецький, Д Дем’яник
Наукоємні технології 5 (1), 79-82, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20