Мар'яна Фоміна | Maryana Fomina
Мар'яна Фоміна | Maryana Fomina
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Структурування змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх інженерів машинобудівного профілю
МВ Фоміна, МВ Фомина
Вінниця, 2004
302004
Сутність, форми і класифікація корупційних відносин
МВ Фоміна, ВВ Кузьменко
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2013
182013
Упрощенный расчет теплообмена на плоских поверхностях
ВА Горев, МВ Фомина
Пожаровзрывобезопасность 25 (3), 2016
142016
Корупція: сутність, причини, методологія оцінки
МВ Фоміна
ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ: ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ, 36, 2012
102012
Глобальна економічна безпека: сутність і тенденції
МВ Фоміна, ІГ Мішина
URL: http://trade. donduet. edu. ua/download/2011/32/Fom_Mish. pdf, 0
5
Ветеринарно-санітарна експертиза та харчова цінність свинини при згодовуванні хелатних сполук заліза
МВ Фоміна
Науковий вісник Львів. націон. акад. вет. медицини.–Львів 7 (1 –ч 2), 181-185, 2005
42005
Економічна ефективність при застосуванні сульфату заліза та його хелатів
МВ Фоміна, БМ Калин, НЯ Васерук, ОО Дашковський
Вінниця, 0
4
Концентрація окремих макроелементів у крові корів, в динаміці, за дії свинцевих сполук екзогенного походження
МВ Фоміна, ОО Дашковський, БМ Калин, НТ Іванюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
Білковий обмін в організмі поросят при згодовуванні різних сполук заліза
МВ Фоміна
Наука та практика, 2007
22007
Проблема стабільності економічних систем та її вирішення на різних рівнях
М Фоміна
Режим доступа: http://www. experts. in. ua/baza/analitic/index, 0
2
Показники енергетичного обміну у свиней при згодовуванні різних сполук заліза
МВ Фоміна, БМ Калин, ГМ Коваль
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
12018
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА ЯЛОВИЧИНИ ОТРИМАНОЇ ВІД БУГАЙЦІВ ПОЛІСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ТА СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРІД
MZ Paska, HM Koval, MV Fomina
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
12015
Физиологическая роль селена и йода в организме рыб
НТ Иванюк, ЛЕ Микитин, МВ Фомина, ОО Дашковский
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Фізіологічна роль селену та йоду в організмі риб
НТ Іванюк, ЛЄ Микитин, МВ Фоміна, ОО Дашковський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Вимоги до якості маргарину Сонячний особливий відповідно до ДСТУ 4465: 2005
МВ Фоміна, ОО Дашковський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Ефективність застосування заліза у формі хелатних сполук при годівлі тварин
МВ Фоміна, ОО Дашковський, БМ Калин
Матеріали Всеукр. науково-практичної інтер. конф. Полтава, 161-164, 2014
12014
Ґрунт як початкова ланка міграції важких металів у екосистемах
БМ Калин, ГА Буцяк, МВ Фоміна, ОО Дашковський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Мехінізми токсичної дії свинцю на кровотворну систему і процеси обміну речовин в організмі корів
ОО Дашковський, МВ Фоміна, БМ Калин
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Окремі фізико-хімічні показники якості молока корів за дії метіонатів заліза, міді, вітаміну Е та свинцю в динаміці
ОО Дашковський, МВ Фоміна, БМ Калин
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Кількісне співвідношення між окремими білковими фракціями плазми крові лактуючих корів за дії свинцю, метіонатів заліза, міді, та вітаміну Е, в динаміці
НЯ Васерук, МВ Фоміна, БМ Калин, ОО Дашковський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20