Михайло Шепітько
Михайло Шепітько
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Yaroslav Mudryi National Law University
Подтвержден адрес электронной почты в домене crimcongress.com - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Науково-практичний коментар: у 2 т./за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, ВІ Борисова, ВІ Тютюгіна.–5-те вид., допов
К кодекс України
Х.: Право 2, 1040, 2013
2862013
Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання
МВ Шепітько
Х.: Апостіль, 39, 2012
222012
Textbook of criminalistics
H Malevski, V Shepitko
Volume I. General Theory. Kharkov: Publishing House LLC Apostille 474, 2016
42016
Уголовная юстиция в латинских изречениях и терминах: словарь-справочник
МВ Шепитько
Х.: Вид. агенція “Апостіль, 2013
42013
Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до формування засобів запобігання: монограф
МВ Шепітько
Харків: Право, 2018
22018
Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя
МВ Шепітько
Вісник Національної академії правових наук України, 82, 2015
22015
Засоби протидії наданню судовим експертом завідомо неправдивого висновку
МВ Шепітько
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 180-188, 2015
22015
Спосіб вчинення злочину як ознака складу злочинів проти правосуддя
МВ Шепітько
Форум права, 330–335-330–335, 2015
22015
Рейсс Рудольф Арчибальд
МВ Шепитько
Энциклопедия криминалиста в лицах/[под ред. проф. МВ Шепитько].—Харьков …, 2014
22014
Злочини проти правосуддя (ст. ст. 371–376, 380, 381, 382–386, 388–394, 396–397)
ВІ Тютюгін
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: У 2, 841-910, 0
2
Судження щодо можливості впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб [Електронний ресурс]
МВ Шепітько
р2. ог § /іта£ е8/иои1_8Ьері1: ко. 2Ір, 0
2
ЗАРОЖДЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ
МВ Горский
12018
Место криминалистической стратегии в связи с изменчивостью понимания уголовной политики
МВ Шепитько
Эксперт-криминалист, 27-31, 2014
12014
Международный конгресс–путь к объединению криминалистов
МВ Шепитько
Библиотека криминалиста. Научный журнал, 379-381, 2012
12012
Кримінально-правова характеристика діяння як ознаки складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України завідомо неправдиве показання
МВ Шепітько
Проблеми законності, 263-273, 2011
12011
Завідомо неправдиве показання: аналіз суб’єктивної сторони злочину
МВ Шепітько
Форум права, 1039-1042, 2011
12011
Родовий та видовий об’єкт злочину «завідомо неправдиве показання»(ст. 384 КК України)
МВ Шепітько
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць.—Х.: Право, 248-259, 2010
12010
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ЄСПЛ ЩОДО ПОРУШЕННЯ УКРАЇНОЮ СТАТЕЙ 5 ТА 6 КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД» ТА ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ КК …
ВН Денисов, ОМ Ерделевський, ВІ Євінтов, ВК Забігайло, ...
СТИПЕНДІАЛЬНИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА …, 2019
2019
PROBLEMS OF FORMING OF CRIMINALISTIC METHODICAL MEANS IN STRUCTURE OF COUNTERACTION TO CRIMES AGAINST JUSTICE
MV Shepitko
Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics 18, 73-80, 2018
2018
Crimes against Justice: Classification Problems
MV Shepitko
JE Eur. L., 56, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20