Подписаться
Михайло Шепітько
Михайло Шепітько
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-практичний коментар: у 2 т./за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, ВІ Борисова, ВІ Тютюгіна.–5-те вид., допов
К кодекс України
Х.: Право 2, 1040, 2013
4762013
Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання
МВ Шепітько
МВ Шепітько, 2011
312011
Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до формування засобів протидії: монографія
МВ Шепітько
Харків: Право 408, 2018
152018
Теоретико-методологічні засади формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя
МВ Шепітько
ВІ Борисов, 2018
72018
СИСТЕМА СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
МВ Шепітько
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 15, 66-73, 2015
72015
Спосіб вчинення злочину як ознака складу злочинів проти правосуддя
МВ Шепітько
Форум права, 330–335-330–335, 2015
72015
Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя
М Шепітько
Вісник Національної академії правових наук України 3, 82, 2015
62015
Засоби протидії наданню судовим експертом завідомо неправдивого висновку
МВ Шепітько
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 180-188, 2015
62015
Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн
МВ Шепітько
Вісник Національної академії правових наук України, 157-165, 2017
52017
Уголовная юстиция в латинских изречениях и терминах: словарь-справочник
МВ Шепитько
Х.: Вид. агенція “Апостіль, 2013
52013
Юридико-психологічні передумови формування системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються слідчим або прокурором
МВ Шепітько
Питання боротьби зі злочинністю, 146-155, 2018
32018
Зарождение криминалистики в России в XIX веке
МВ Горский
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право, 320-335, 2018
32018
Textbook of criminalistics
H Malevski, V Shepitko
Volume I. General Theory. Kharkov: Publishing House LLC Apostille 474, 2016
32016
Форми реалізації кримінальної політики з протидії злочинам у сфері правосуддя
МВ Шепітько
Питання боротьби зі злочинністю, 166-182, 2016
32016
Кримінально-правова охорона здійснення правосуддя Конституційним Судом України
МВ Шепітько
Питання боротьби зі злочинністю, 51-63, 2015
32015
Формування кримінальної політики як науки кримінально-правового циклу
MV Shepitko
Теорія і практика правознавства 2 (18), 1-11, 2020
22020
Тенденції розвитку кримінального законодавства України (на прикладі злочинів проти правосуддя)
МВ Шепітько
Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 27 (2), 2020
22020
Автоматизація прийняття рішення суддею під час кваліфікації кримінального правопорушення та призначення покарання
МВ Шепітько
Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій …, 2019
22019
Злочини проти правосуддя як інститут кримінального права
МВ Шепітько
Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки, 99-111, 2018
22018
Проблеми формування методико-криміналістичних засобів у структурі протидії злочинам у сфері правосуддя
МВ Шепітько
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 73-80, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20