Михайло Шепітько
Михайло Шепітько
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Yaroslav Mudryi National Law University
Подтвержден адрес электронной почты в домене crimcongress.com - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-практичний коментар: у 2 т./за заг. ред. ВЯ Тація, ВП Пшонки, ВІ Борисова, ВІ Тютюгіна.–5-те вид., допов
К кодекс України
Х.: Право 2, 1040, 2013
3752013
Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання
МВ Шепітько
МВ Шепітько, 2011
262011
Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до формування засобів протидії: монографія
МВ Шепітько
Харків: Право, 2018
52018
Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя
М Шепітько
Вісник Національної академії правових наук України, 82, 2015
52015
Уголовная юстиция в латинских изречениях и терминах: словарь-справочник
МВ Шепитько
Х.: Вид. агенція “Апостіль, 2013
52013
Textbook of criminalistics
H Malevski, V Shepitko
Volume I. General Theory. Kharkov: Publishing House LLC Apostille 474, 2016
42016
СИСТЕМА СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
МВ Шепітько
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 15, 66-73, 2015
42015
Засоби протидії наданню судовим експертом завідомо неправдивого висновку
МВ Шепітько
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 180-188, 2015
32015
Спосіб вчинення злочину як ознака складу злочинів проти правосуддя
МВ Шепітько
Форум права, 330–335-330–335, 2015
32015
Кримінально-правова охорона здійснення правосуддя Конституційним Судом України
МВ Шепітько
Питання боротьби зі злочинністю, 51-63, 2015
22015
Рейсс Рудольф Арчибальд
МВ Шепитько
Энциклопедия криминалиста в лицах/[под ред. проф. МВ Шепитько].—Харьков …, 2014
22014
Злочини проти правосуддя (ст. ст. 371–376, 380, 381, 382–386, 388–394, 396–397)
ВІ Тютюгін
Кримінальний кодекс України. Науковопрактичний коментар: У 2, 841-910, 0
2
Судження щодо можливості впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб [Електронний ресурс]
МВ Шепітько
р2. ог § /іта£ е8/иои1_8Ьері1: ко. 2Ір, 0
2
Проблеми формування методико-криміналістичних засобів у структурі протидії злочинам у сфері правосуддя
МВ Шепітько
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 73-80, 2018
12018
Зарождение криминалистики в России в XIX веке
МВ Горский
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право, 320-335, 2018
12018
Юридико-психологічні передумови формування системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються слідчим або прокурором
МВ Шепітько
Питання боротьби зі злочинністю, 146-155, 2018
12018
Філософські засади побудови системи протидії злочинам проти правосуддя
М Шепітько
Юридичний вісник, 59-65, 2018
12018
Проблеми розслідування постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
МВ Шепітько
Питання боротьби зі злочинністю, 102-117, 2017
12017
Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн
МВ Шепітько
Вісник Національної академії правових наук України, 157-165, 2017
12017
Вплив міжнародно-правових актів на зміст злочинів проти правосуддя
МВ Шепітько
Вісник Національної академії правових наук України, 30-41, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20