Михайло Шепітько
Михайло Шепітько
НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
Подтвержден адрес электронной почты в домене crimcongress.com - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання
МВ Шепітько
Х.: Видавнича агенція Апостіль, 1-225, 2012
202012
Уголовная юстиция в латинских изречениях и терминах: словарь-справочник
МВ Шепитько
Х.: Вид. агенція “Апостіль, 2013
42013
Засоби протидії наданню судовим експертом завідомо неправдивого висновку
МВ Шепітько
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 180-188, 2015
22015
Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя
МВ Шепітько
Вісник Національної академії правових наук України, 82, 2015
12015
Спосіб вчинення злочину як ознака складу злочинів проти правосуддя
МВ Шепітько
Форум права, 330–335-330–335, 2015
12015
Место криминалистической стратегии в связи с изменчивостью понимания уголовной политики
МВ Шепитько
Эксперт-криминалист, 27-31, 2014
12014
Международный конгресс–путь к объединению криминалистов
МВ Шепитько
Библиотека криминалиста. Научный журнал, 379-381, 2012
12012
Кримінально-правова характеристика діяння як ознаки складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України завідомо неправдиве показання
МВ Шепітько
Проблеми законності, 263-273, 2011
12011
Завідомо неправдиве показання: аналіз суб’єктивної сторони злочину
МВ Шепітько
Форум права, 1039-1042, 2011
12011
Родовий та видовий об’єкт злочину «завідомо неправдиве показання»(ст. 384 КК України)
МВ Шепітько
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць.—Х.: Право, 248-259, 2010
12010
Юридико-психологічні передумови формування системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються слідчим або прокурором
МВ Шепітько
Питання боротьби зі злочинністю, 146-155, 2018
2018
Філософські засади побудови системи протидії злочинам проти правосуддя
М Шепітько
ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 59, 2018
2018
ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ, СОВЕРШАЕМЫХ СУДЬЯМИ
МВ Шепитько
Проблеми законності, 2018
2018
ЮриДиКо-психологічні переДУмови побУДови системи протиДії злочинам проти правосУДДя, що вчиняЮться сУДДями
МВ Шепитько
Засновник і видавець: Національний юридичний університет імені Ярослава …, 2018
2018
Forensic psychological preconditions for forming a system for counteraction to the crimes against justice, committed by judges
МВ Шепітько
Problems of Legality, 2018
2018
Проблеми розслідування постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
МВ Шепітько
Питання боротьби зі злочинністю, 102-117, 2017
2017
Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн
МВ Шепітько
Вісник Національної академії правових наук України, 157-165, 2017
2017
Вплив міжнародно-правових актів на зміст злочинів проти правосуддя
МВ Шепітько
Вісник Національної академії правових наук України, 91, 2017
2017
Textbook of criminalistics
M Bayev, O Bayev, A Golovin, G Juodkaitė-Granskienė, V Konovalova, ...
Apostille Publishing House, 2016
2016
Форми реалізації кримінальної політики з протидії злочинам у сфері правосуддя
МВ Шепітько
Питання боротьби зі злочинністю, 166-182, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20