Станіслав Миколайович Осипенко
Станіслав Миколайович Осипенко
Національна академія Національної гвардії України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління діловою репутацією підприємства на основі факторно-операційного підходу
СМ Осипенко, ОА Товма
Комунальне господарство міст, 172-176, 2012
62012
Управління ефективністю логістичної діяльності підприємства на основі факторно-операційного підходу
СМ Осипенко
Логистика: проблемы и решения, 44, 2013
52013
Факторно-операційний підхід до управління службово-бойовою діяльністю військових частин
SV Belay, SМ Osypenko
Честь і закон, 49-53, 2009
42009
Задача оцінювання результатів діяльності формувань внутрішніх військ МВС України
СМ Осипенко, СО Блінков
Честь і закон.–Х.: Акад. ВВ МВС України, 19-21, 2006
32006
Розподіл коштів за напрямками діяльності військової частини на основі положень теорії корисності
СМ Осипенко
Честь і закон, 79-84, 2017
12017
Обґрунтування параметрів наукоємної продукції на основі оцінки та розподілу економічного ефекту
СМ Осипенко, ТВ Романчик
ВД" ІНЖЕК", 2012
12012
Обґрунтовання витрат та прибутку як структурних елементів ціни
СМ Осипенко, ТВ Романчик
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Застосування методів оптимізації в управлінні тиловим забезпеченням військової частини
С Осипенко, О Пономаренко, С Каплун
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2017
2017
Методичні основи економічного аналізу діяльності військової частини Національної гвардії України
СМ Осипенко
Честь і закон, 66-71, 2016
2016
Методичний апарат обґрунтування параметрів зразка озброєння з урахуванням вартісного критерію
СМ Осипенко
Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України, 22-25, 2016
2016
Методичні аспекти управління вартістю підприємства
СМ Осипенко, ОА Товма
Харків: ХДУХТ, 2015
2015
Модель формування плану постачання матеріальних засобів для частин Національної гвардії України
СМ Осипенко
Честь і закон, 49-53, 2014
2014
Економічне обґрунтування параметрів технічних засобів військової частини для забезпечення їх ефективної експлуатації
СМ Осипенко
Честь і закон, 68-71, 2013
2013
Обоснование параметров наукоемкой продукции на основе оценки и распределения экономического эффекта
СМ Осипенко, ТВ Романчик
Бизнес информ, 105-108, 2012
2012
Факторно-операційний підхід в управлінні конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств
ТВ Романчик, СМ Осипенко
Міжнародний Слов'янський університет, 2011
2011
ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
SN Osypenko, SA Starodubtsev
Честь і Закон, 63-65, 2010
2010
Методичні рекомендації щодо визначення пріоритетності напрямів розвитку підприємства ресторанного бізнесу
СМ Осипенко, РМ Бугріменко, ТС Чайковська
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 238-246, 2010
2010
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН
SМ Osipenko, SV Belay
Честь і Закон, 62-67, 2010
2010
Оптимізаційна модель визначення витрат на закупівлю продовольства
НГ Гончаренко, СМ Осипенко, РМ Бугріменко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 269-277, 2009
2009
Управління замовленнями в системі ресурсного забезпечення силових структур
ВВ Сисоєв, СМ Осипенко
Донецький національний технічний університет, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20