Станіслав Миколайович Осипенко
Станіслав Миколайович Осипенко
Національна академія Національної гвардії України
Підтверджена електронна адреса в nangu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Управління ефективністю логістичної діяльності підприємства на основі факторно-операційного підходу
СМ Осипенко
Логистика: проблемы и решения, 44, 2013
52013
Управління діловою репутацією підприємства на основі факторно-операційного підходу
СМ Осипенко, ОА Товма
Комунальне господарство міст, 172-176, 2012
52012
Задача оцінювання результатів діяльності формувань внутрішніх військ МВС України
СМ Осипенко, СО Блінков
Честь і закон.–Х.: Акад. ВВ МВС України, 19-21, 2006
22006
Обґрунтування параметрів наукоємної продукції на основі оцінки та розподілу економічного ефекту
СМ Осипенко, ТВ Романчик
ВД" ІНЖЕК", 2012
12012
Факторно-операційний підхід до управління службово-бойовою діяльністю військових частин
СВ Бєлай, СМ Осипенко
Честь і закон, 2009
12009
Обґрунтовання витрат та прибутку як структурних елементів ціни
СМ Осипенко, ТВ Романчик
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Застосування методів оптимізації в управлінні тиловим забезпеченням військової частини
С Осипенко, О Пономаренко, С Каплун
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2017
2017
Розподіл коштів за напрямками діяльності військової частини на основі положень теорії корисності
SМ Osipenko
Честь і Закон 2 (61), 79-84, 2017
2017
Методичні основи економічного аналізу діяльності військової частини Національної гвардії України
СМ Осипенко
Честь і закон, 66-71, 2016
2016
Методичний апарат обґрунтування параметрів зразка озброєння з урахуванням вартісного критерію
СМ Осипенко
Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України, 22-25, 2016
2016
Методичні аспекти управління вартістю підприємства
СМ Осипенко, ОА Товма
Харків: ХДУХТ, 2015
2015
Модель формування плану постачання матеріальних засобів для частин Національної гвардії України
СМ Осипенко
Честь і закон, 49-53, 2014
2014
Економічне обґрунтування параметрів технічних засобів військової частини для забезпечення їх ефективної експлуатації
СМ Осипенко
Честь і закон, 68-71, 2013
2013
Обоснование параметров наукоемкой продукции на основе оценки и распределения экономического эффекта
СМ Осипенко, ТВ Романчик
Бизнес информ, 105-108, 2012
2012
Факторно-операційний підхід в управлінні конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств
ТВ Романчик, СМ Осипенко
Міжнародний Слов'янський університет, 2011
2011
ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
SN Osypenko, SA Starodubtsev
Честь і Закон, 63-65, 2010
2010
Методичні рекомендації щодо визначення пріоритетності напрямів розвитку підприємства ресторанного бізнесу
СМ Осипенко, РМ Бугріменко, ТС Чайковська
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 238-246, 2010
2010
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН
SМ Osipenko, SV Belay, VМ Batsamut
Честь і Закон, 62-67, 2010
2010
Оптимізаційна модель визначення витрат на закупівлю продовольства
НГ Гончаренко, СМ Осипенко, РМ Бугріменко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 269-277, 2009
2009
Управління замовленнями в системі ресурсного забезпечення силових структур
ВВ Сисоєв, СМ Осипенко
Донецький національний технічний університет, 2005
2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20