Підписатись
Евгений Валентинович Годованик / Євген Валентинович Годованик / Yevhen Hodovanyk
Евгений Валентинович Годованик / Євген Валентинович Годованик / Yevhen Hodovanyk
Маріупольський державний університет
Підтверджена електронна адреса в mdu.in.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Юридичний аналіз компетенції Ради Безпеки ООН щодо підтримання міжнародного миру
ЄВ Годованик
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 118-124, 2011
52011
Організаційно-правові аспекти реформування ради безпеки ООН на сучасному етапі
ЄВ Годованик
Держава і право, 2010
52010
Компетенція Ради Безпеки ООН щодо підтримання міжнародного миру та безпеки [Електронний ресурс]
ЄВ Годованик
Режим доступу: http://vuzlib. com/content/view/2267/73, 0
5
Конституційно-правова норма та її відображення в Європейському праворозумінні
Є Годованик
ТНЕУ, 2018
22018
Міжнародно-правові проблеми гібридних збройних конфліктів у сучасному світі
ЄВ Годованик, АТ Русаневич
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 56-68, 2017
22017
Норма права як структурний елемент системи права сучасної правової держави
ЄВ Годованик
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 19-26, 2016
22016
Проблеми визначення правової норми в умовах сучасного розвитку європейської правової системи
Є Годованик
Юридичний вісник, 151-158, 2016
22016
Організація діяльності європейського парламенту в умовах сучасних інтеграційних процесів
ЮО Волошин, ЄВ Годованик
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 99-108, 2014
22014
Концептуальні підходи до визначення ефективності конституційно-правових норм
ЄВ Годованик
Відповідальні редактори: к. ю. н. В. Аброськін; чл.-кор. НАПН України, д …, 2019
12019
Місце та роль системи права у національній правовій системі
Є Годованик
Актуальні проблеми правознавства, 53-57, 2018
12018
Особливості реалізації конституційно-правових норм у сучасних умовах розвитку системи права
ЄВ Годованик
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 149-155, 2018
12018
Теоретико-методологічні проблеми дослідження ефективності конституційно-правових норм
Є Годованик
Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică 1 (4), 24-27, 2018
12018
Система права як чинник визначення ефективності конституційно-правових норм
ЄВ Годованик
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 68-72, 2018
12018
Ефективність конституційно-правових норм: проблеми визначення та інтерпретації
ЄВ Годованик
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2018
12018
Доктринальні підходи до методології визначення ефективності конституційно-правових норм
ЄВ Годованик
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
12018
Ефективність конституційно-правових норм як теоретико-методологічна категорія сучасної юриспруденції
ЄВ Годованик
Право і суспільство.–Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 16-21, 2018
12018
Ефективність конституційно-правових норм у сучасних умовах правової модернізації суспільства
ЄВ Годованик
Видавничий дім «Гельветика», 2018
12018
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СУСПІЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ EFFECTIVENESS OF CONSTITUTIONAL LAW NORMS AS NECESSARY CONDITION OF SOCIAL MODERNIZATION
ЄВ Годованик
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, 20, 2018
12018
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ THE EFFICIENCY OF THE CONSTITUTIONAL LAW NORMS AND ITS SIGNIFICANCE IN THE MODERN LEGAL STATE
ЄВ Годованик
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2018
12018
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES OF DEFINITION OF EFFICIENCY OF THE CONSTITUTIONAL LAW NORMS
ЄВ Годованик
Юридичний науковий електронний журнал.–Запоріжжя: Запорізький національний …, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20