Підписатись
Кафедра обліку та оподаткування ДТЕУ
Кафедра обліку та оподаткування ДТЕУ
Державний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управлінський облік: підручник для студ. вищ. навч. закл.
ЛВ Нападовська
К.: Книга, 544, 2004
10222004
Бухгалтерський облік: навч. посібник. для студ. спец.«Облік і аудит» вищих навчальних закладів
ВВ Сопко, та ін.
Тернопіль: Астон, 2009
885*2009
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник
ВВ Сопко, ВП Завгородній
К.: КНЕУ 412, 205, 2004
7252004
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб.
ВВ Сопко
К.: КНЕУ 526, 6, 2006
5342006
Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник
СФ Голов, ВМ Костюченко
К.: Лібра 840, 2001
5002001
Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: практичний посібник
СФ Голов, ВМ Костюченко
К.: лібра 880, 4, 2004
4132004
Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: монографія
ЛВ Нападовська
Дніпропетровськ: Наука і освіта 224, 101, 2000
4012000
Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: монографія
ММ Бенько
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 336, 26, 2010
1812010
Фінансовий облік: підручник
СФ Голов, ВМ Костюченко, ІЮ Кравченко, ГА Ямборко
К.: Лібра, 2005
1752005
Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: навч. посіб.
Г Кім, ВВ Сопко, СГ Кім
К.: Центр навчальної літератури, 2004
166*2004
Управлінський облік: підруч. для вузів
ЛВ Нападовська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 648, 2010
147*2010
Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): монографія
ВВ Сопко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
135*2006
Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання:[монографія]
ОВ Карпенко
Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005
1172005
Організація обліку
ТМ Сльозко, ОІ Мазіна
Київ, 2014
1112014
Нефінансова звітність підприємства
С Король
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 102-113, 2011
110*2011
Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: підручник
АМ Кузьмінський, ВВ Сопко, ВП Завгородній
К.: Вища школа, 1993
1071993
Управлінський облік: суть, значення та рекомендації щодо його використання в практичній діяльності вітчизняних підприємств
Л Нападовська
Бухгалтерський облік і аудит, 50-62, 2005
1012005
Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин
ЛВ Нападовська
Бухгалтерський облік і аудит, 78-93, 2009
932009
Управлінський облік
ОВ Карпенко, ДВ Карпенко
К.: Центр учбової літератури, 2012
88*2012
Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці
ГВ Уманців
К.: ВІРА-Р 429, 2002
85*2002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20