Кафедра обліку та оподаткування КНТЕУ
Кафедра обліку та оподаткування КНТЕУ
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Управлiнський облiк: пiдруч. для студ. вищ. навч. закл
ЛВ Нападовська
776*2004
Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: практичний посібник
СФ Голов, ВМ Костюченко
К.: лібра 880, 4, 2004
3252004
Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник
СФ Голов, ВМ Костюченко
К.: Лібра 840, 2001
3052001
Фінансовий облік: підручник
СФ Голов, ВМ Костюченко, ІЮ Кравченко, ГА Ямборко
К.: Лібра, 976, 2005
1312005
Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: навч. посіб.
Г Кім, ВВ Сопко, СГ Кім
К.: Центр навчальної літератури, 2004
121*2004
Управлінський облік: підруч. для вузів
ЛВ Нападовська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 648, 2010
111*2010
Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): монографія
ВВ Сопко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
882006
Управлінський облік: суть, значення та рекомендації щодо його використання в практичній діяльності вітчизняних підприємств
Л Нападовська
Бухгалтерський облік і аудит, 50-62, 2005
812005
Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: монографія
ММ Бенько
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 336, 242, 2010
762010
Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин
ЛВ Нападовська
Бухгалтерський облік і аудит, 78-93, 2009
722009
Організація обліку
ТМ Сльозко, ОІ Мазіна
Київ., 2014
712014
Організація обліку
ТМ Сльозко, ОІ Мазіна
Київ., 2014
712014
Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці
ГВ Уманців
К.: ВІРА-Р 429, 2002
68*2002
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: Навчально-практичний посібник
ВМ Костюченко
К.: Центр учбової літератури 3008, 528, 2008
602008
Бухгалтерський облік: Основи теорії та концептуальні засади побудови: Навч.-метод. посібник
ВВ Сопко, ОВ Сопко
К.: Знання, 231, 2002
542002
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам
СФ Голов, ВН Костюченко
Х.: Фактор, 2007
512007
Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами: практичний посiбник
СФ Голов, ВМ Костюченко
382004
Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами: метод. посіб.
СФ Голов, В Костюченко, О Кулага
К.: ФПБАУ 267, 2013
372013
Управлінський облік
ОВ Карпенко, ДВ Карпенко
К.: Центр учбової літератури, 2012
36*2012
Необхідність облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства
ОМ Кияшко
Актуальні проблеми економіки, 190-196, 2009
362009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20