Галина Байрак
Галина Байрак
доцент, географічний факультет ЛНУ ім. І.Франка
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними: Монографія
ГР Байрак
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007
142007
Дистанційні дослідження Землі: навчальний посібник
ГР Байрак
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.–712 с, 2010
122010
Зміни русел малих рік в контексті змін лісистості їхніх басейнів (на прикладі р. Підбуж Старосамбірського району)
Г Байрак
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих …, 2016
52016
Різночасові та сучасні дослідження активності руслових процесів на Верхньобескидській ділянці Дністра
ГР Байрак
Фізична географія та геоморфологія. Вип 66, 216-225, 2012
52012
Сучасні руслові процеси і динаміка русла р. Тиси на ділянці перетину Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма
ГР Байрак
Фізична географія та геоморфологія. Вип 62, 45-54, 2011
52011
Застосування ГІС для візуалізації паводконебезпечних районів із врахуванням морфології та літології річкових долин (на прикладі долин рік Прибескидського Передкарпаття)
ГР Байрак
Видавництво Львівської політехніки, 2013
12013
Аерокосмічні дослідження змін природно-господарських компонентів у басейні Полтви на межі ХХ–ХХІ ст.
Г Байрак
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 10-21, 2011
12011
Геотуристичні траси на правобережжі Опору-Стрия
Г Байрак, Л Теодорович, Ю Римар
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
СКЕЛІ “РОЗГІРЧЕ” ТА ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ В ГЕОТУРИСТИЧНИХ ЦІЛЯХ
Г Байрак, Л Теодорович
Львівський національний університет імені Івана Франка, 85, 2018
2018
МЕТОДИ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: Навч.посібник / Methods of gepmorphological research: Manual
Г Байрак
2018
РУСЛОВА МЕРЕЖА ЛЬВОВА: ЗМІНИ ЗА ІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОД ТА СУЧАСНИЙ СТАН / The channels of river of the Lviv: transformation during historical epoch and modern stage
БГ Р.
Вісник ЛНУ ім. І. Франка Серія географічна, 3-21, 2016
2016
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕРОЗІЙНО-АКУМУЛЯТИВНИХ ПРОЦЕСІВ РІК УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ НА ОСНОВІ ГІС ТА АВТОРСЬКОГО ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ
ГР Байрак, ІС Муха
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 13-18, 2015
2015
Геоморфологічні чинники розвитку та розміщення населених пунктів Мостиського р-ну Львівської обл.
Г Байрак
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 3-17, 2014
2014
Применение ГИС/ДЗЗ-технологий для оптимизации природопользования в бассейне равнинной реки (на примере полесской части Западного Буга)
ИП Ковальчук, ГР Байрак, ДВ Ивченко
География и природные ресурсы, 186-194, 2014
2014
Виділення та аналіз оролінеаментів височини опілля на основі 3d-моделі рельєфу / Identification and analysis of orographic lineaments of the upland Opillya based on 3d …
ГР Байрак
Геодинаміка / Geodynamics 2(17), 83-94, 2014
2014
Комп’ютерне моделювання ерозійно-акумулятивних процесів водотоків Українських Карпат
Г Байрак, І Муха
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих …, 2014
2014
Можливості ГІС для відображення характеристик рельєфу і проявів сучасної екзодинаміки
ГР Байрак
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 3-6, 2014
2014
Байрак ГР Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет ЗАСТОСУВАННЯ ГІС ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПАВОДКОНЕБЕЗПЕЧНИХ РАЙОНІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ МОРФОЛОГІЇ …
ГР Байрак
2013
ВЕКТОРНА ГРАФІКА У КАРТОГРАФУВАННІ
ГР Байрак, ОС Коссак
2013
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ РУСЕЛ РІК ТА РУСЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ДЗЗ
Г Байрак
Г 35 Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20