Тетяна Крайнікова
Тетяна Крайнікова
доктор наук із соціальних комунікацій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Профіль українського інтернет-користувача (аналіз вторинних соціологічних досліджень)
Т Крайнікова
Вісник книжкової палати, 48-48, 2014
152014
Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування
Т Крайнікова
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ, 2015
82015
Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз
Т Крайнікова
Бібліотечний вісник, 30-35, 2013
72013
Культура видання: дефініція, структура та чинники
ТС Крайнікова
Наукові записки Інституту журналістики [Київського національного …, 2011
62011
Функції культури медіаспоживання
Т Крайнікова
Вісник Книжкової палати, 39-41, 2014
42014
Культура дизайну видання: суть, чинники та критерії оцінювання/Тетяна Степанівна Крайнікова
ТC Крайнікова
Наукові записки Ін-ту журналістики.—Київ 44, 44-48, 2011
42011
Зона найближчого розвитку інформаційних інтересів медіаспоживачів: обгрунтування поняття в теорії соціальних комунікацій
ТС Крайнікова
Наукові записки Інституту журналістики, 234-238, 2013
32013
ЗМІ в умовах глобальної трансформації медіаспоживання
Т Крайнікова
Вісник Книжкової палати, 38-42, 2012
32012
Художньо-графічна концепція видання: до проблеми ствердження терміна
ТС Крайнікова
Наукові записки Інституту журналістики.—К.: Інститут журналістики 40, 107-111, 2010
32010
Мовна культура українських ЗМІ: тлумачення інтернет-користувачів
ТС Крайнікова
Стиль і текст, 107-115, 2012
22012
Медіаконтрольованість як конститутивна ознака медіаконсьюмеризму
Т Крайнікова
Вісник Книжкової палати, 45-48, 2014
12014
Суб'єкти і об'єкти культури медіаспоживання
Т Крайнікова
Вісник Книжкової палати, 47-50, 2014
12014
Агресивні інформаційні потоки в українському медіаландшафті та медіаспоживанні
Т Крайнікова
Вісник Книжкової палати, 41-44, 2013
12013
Концептуальні ознаки економічної книги як особливого різновиду літератури нон-фікшн
Т Крайнікова
Вісник Книжкової палати 280 (11), 10-14, 2019
2019
Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 10 від 29 листопада 2018 р.)
ТС Крайнікова, ОВ Тріщук, ОВ Воскобойнікова-Гузєва
2019
Медіаповедінка українських телеглядачів: аналіз стратегій, інформаційних потреб та інтересів
ТС Крайнікова
Вісник Харківської державної академії культури, 265-274, 2014
2014
Споживчі патерни медіаповедінки: cуть і роль у культурі медіаспоживання
Т Крайнікова
Вісник Книжкової палати, 39-41, 2014
2014
ОФОРМЛЕННЯ ЦИТАТ ТА ЕПІГРАФІВ У СУЧАСНІЙ ПРЕСІ
Т Крайнікова, А Мільчин, Н Регідайло, М Тимошик
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 121, 2013
2013
Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів
Т Крайнікова
Вісник Книжкової палати, 42-46, 2013
2013
Ñìèñëîâà êîíöåïö³ÿ âèäàííÿ: ñïðîáà òåðì³íîëîã³çàö³¿ ïîíÿòòÿ
ТС Крайнікова
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20