Ольга Коць
Title
Cited by
Cited by
Year
Класифікація ризиків промислового підприємства
ОО Коць
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006
11*2006
Сутність проблемних кредитів банків та управління ними
ОО Коць, ПГ Ільчук, ОВ Карпів
Глобальні та національні проблеми економіки, 806-810, 2018
92018
Гроші та кредит
ПГ Ільчук, ОО Коць, ІЮ Кондрат, НБ Ярошевич
Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016
6*2016
Аспекти управління ризиками на рівні всього підприємства у машинобудуванні
ОО Коць
Культура народов Причерноморья, 2008
62008
Сучасний стан і перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні
ОО Коць, ВВ Гоменюк
5*
Ефективність використання оборотних активів українськими підприємствами
ОО Коць, МА Цікайло
Науковий вісник НЛТУ України 24 (10), 2014
42014
Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: особливості планування та організування
ОЄ Кузьмін, ІВ Алєксєєв, ЛП Сай, ОО Коць
Львів: Видавництво «Растр-7», 2012
4*2012
Оцінка підприємницьких ризиків у машинобудуванні графічним способом
СВ Паранчук, ОО Коць
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2007
42007
Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні
ОО Коць, ІІ Скробач
Вісник Університету банківської справи, 173-177, 2014
32014
Дослідження факторів ризику у машинобудуванні України
ОО Коць
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, С. 285-298, 2008
3*2008
Evaluating the nexus between financial deepening and economic growth: Evidence from Ukraine
I Kondrat, O Kots
Financial Sciences. Nauki o Finansach 23 (1), 49-64, 2018
22018
Фінансово-економічна діяльність: Навч. посіб
ОО Коць, ПГ Ільчук
Львів: Видавець ПП Сорока ТБ, 2016
22016
Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та шляхи її активізації
ОО Коць, ТІ Свідрик
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
22014
Критерії планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності
ОО Коць
Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць., С. 106-115, 2010
22010
Використання методу аналізу ієрархій системного аналізу при плануванні науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності
ОО Коць, ПГ Ільчук
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 8, 2010
22010
Ризики науково-технічної підготовки виробництва в управлінні підприємствами машинобудування
ОО Коць
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2009
22009
Application of Data Mining to Exchange Rate Influence Identification.
O Veres, P Ilchuk, O Kots
COLINS, 1117-1126, 2020
12020
Інфляційне таргетування як стратегія ГКП: закордонний та вітчизняний досвід
ПГ Ільчук, ОО Коць
Економіка та суспільство, 426, 2017
12017
Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України
ПГ Ільчук, ОО Коць, ЮІ Посін
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2013
12013
Place of Scientific and Technological Production Preparation in the Forming of Enterprise Competitiveness Strategy
ПГ Ільчук, ОО Коць
Econtechmod. An international quarterly journal, C.23-28, 2012
1*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20