Зубрик Андріана Романівна
Зубрик Андріана Романівна
доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені в. Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в elr.tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості та труднощі перекладу англійських фразеологізмів
АР Зубрик
Наукові записки. Серія «Філологічна», 398с. – С. 317-318., 2013
112013
Формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів гуманітарних дисциплін
АР Зубрик
Андріана Романівна Зубрик, 0
7
Rendering of Communicative and Emotive Functions of Occasionalisms in Translation
A Zubryk
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету 1 (Вип.11), 162с …, 2014
32014
Структура, особливості та умови формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів іноземних мов
АР Зубрик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
22010
Інтерактивні методи і прийоми навчання англійської мови учнів початкових класів
А ЗУБРИК
12020
Перекладацький аспект нелітературної лексики у творах художньої літератури
АР Зубрик
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2017
12017
The Functions of Occasionalisms in Science Fiction Literature and their Translation on the Example of the Novel “The Hunger Games” by S. Collins
АР Зубрик
Наукові записки. Серія «Філологічна»., 345с. – С. 305-307, 2016
12016
Модель формування продуктивного педагогічного мислення вчителів гуманітарних дисциплін: психолого-педагогічні умови, критерії та рівні сформованості
АР Зубрик
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2009
12009
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ АУДІЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ТО Гарасим, АР Зубрик
РЕДАКЦІНИЙ КОМІТЕТ, 107, 2020
2020
Тетяна ГАРАСИМ
А ЗУБРИК
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 202040, 2020
2020
Psychological and pedagogical conditions of the formation of future teachers' productive pedagogical thinking.
SV Harasym T., Zubryk А.
Sciences of Europe. 3 (58), 47-52, 2020
2020
Типологія словесних поетичних образів збірки «Між горами» Р. Фроста
Т Гарасим, А Зубрик
Гельветика, 2020
2020
The usage of translational modifications while translating the novel “The hunger games” by S. Collins (Застосування перекладацьких модифікацій при перекладі роману «Голодні …
АР Зубрик
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
2017
Застосування перекладацьких модифікацій при перекладі роману «Голодні ігри» Сюзанни Коллінз
АР Зубрик
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
2017
Функції оказіоналізмів в науково-фантастичній літературі та їх переклад на прикладі роману «Голодні ігри» Сюзанни Коллінз (The functions of occasionalisms in science fiction …
АР Зубрик
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
2016
Новітні форми та методи роботи у підготовці фахівців із гуманітарних дисциплін
АР Зубрик
Рівненський держ. гуманітарний ун-т, 2016
2016
The Peculiarities of Translation of English Praseological Units with Somatic Elements
АР Зубрик
Наукові записки. Серія «Філологічна»., 316с. – С. 264-266., 2015
2015
Використання новітніх методів та форм роботи при фаховій підготовці сучасного вчителя іноземних мов
АР Зубрик
Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство), 492с. – С.294-299., 2013
2013
Психолого-педагогічні засади формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів іноземних мов
АР Зубрик
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2011
2011
Творчість у професійнійдіяльності майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін
АР Зубрик
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20