Колесник Олег Анатолійович
Колесник Олег Анатолійович
доцент кафедри автомобілів та автомобільного господарства, НУВГП
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичне дослідження підвісних механізмів піднімально-транспортних лебідок
ОЛ Ляшук, ОЛ Колесник, СЛ Мельничук
Наукові нотатки, 97-101, 2016
62016
Обгрунтування параметрів піднімально-транспортної лебідки
ОА Колесник, ОЯ Гурик, АІ Пік, МІ Клендій, СЛ Мельничук
Наукові нотатки, 88-93, 2017
42017
Науково-прикладні основи проектування піднімально-транспортних лебідок підвищеної навантажувальної здатності з гвинтовими опорами: Монографія
МСЛ Гевко Б.М., Колесник О.А., Марчук М.М. Клендій В.М.
Рівне: НУВГП, 2016
3*2016
Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів. Навч. посібник
КОА Ріло І.П., Марчук М.М.
Рівне: НУВГП, 2012
3*2012
Обґрунтування параметрів лебідки переносної з підвищеною навантажувальною здатностю
ОА Колесник, СЛ Мельничук
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 10-13, 2016
22016
Дослідження сил натягу канатів при роботі натяжних механізмів машин
БМ Гевко, ОЛ Ляшук, ІБ Гевко, ОА Колесник, ІМ Кучвара
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
12012
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ЛЕБЕДКИ
ОА Колесник, ОЯ Гурик, АІ Пік, МІ Клендій, СЛ Мельничук
Наукові нотатки, 88-93, 2017
2017
Робоча програма «Металознавство і зварювання» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»
ОА Колесник, ПІ Івасюк
2017
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДВЕСНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ ЛЕБЕДОК
ОЛ Ляшук, ОЛ Колесник, СЛ Мельничук
Наукові нотатки, 97-101, 2016
2016
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГІЧНОЇ) напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.070106 «Автомобільний транспорт»
ОА Колесник, МВ Пікула
2016
Обґрунтування конструктивних параметрів гвинтової опори підвищеної навантажувальної здатності
БМ Гевко, ОП Скиба, ОА Колесник, СЛ Мельничук
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2015
2015
Технологічність конструкцій механізмів гвинтових робочих органів екструдерів
ОЛ Ляшук, ОЛ Третяков, ВП Дмитренко, ОА Колесник
Луцький національний технічний університет, 2015
2015
Обґрунтування параметрів лебідки переносної підвищеної навантажувальної здатності
БМ Гевко, ОП Скиба, СЛ Мельничук, ОА Колесник
Сільськогосподарські машини, 52-57, 2015
2015
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни “Метали і зварювання в будівництві” для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» денної та заочної форм …
ВЛ Пахаренко, ОА Колесник, МВ Пікула
2013
ББК 31.35 я7 Р51 Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування (Протокол № 12 від 25 листопада 2011 року)
ІП Ріло, ММ Марчук, ОА Колесник
2012
Гвинтова опора підвищеної навантажувальної здатності
ІБ Гевко, ОА Колесник, ОЛ Ляшук, ЛР Рогатинська, ИБ Гевко, ...
2009
Дослідження характеристик гвинтових робочих органів ямокопачів
ІБ Гевко, О Ляшук, О Колесник
Луцький національний технічний університет, 2009
2009
Гвинтова опора піднімально-транспортної лебідки
ІБ Гевко, ОА Колесник, ОЛ Ляшук, ИБ Гевко, ОА Колесник, ОЛ Ляшук
2008
Спосіб виготовлення гвинтових теплообмінників
РР Івасечко, ОА Колесник, ОЛ Ляшук, СВ Стефанів, РР Ивасечко, ...
2008
Гвинтові опори піднімально-транспортних лебідок і їх харктеристика
О Колесник
Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного …, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20