Микола Володимирович Герасименко
Микола Володимирович Герасименко
кандидат філософських наук, старший викладач Херсонський державний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в ksau.kherson.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Досягнення земств Півдня України в організації медичної допомоги населенню на початковому етапі діяльності (60-70-ті роки ХІХ ст.)
МВ Герасименко
Південний архів. Сер.: Історичні науки, 39-50, 2008
32008
ЛІКАРСЬКІ З’ЇЗДИ У СТРУКТУРІ ЗЕМСЬКОЇ МЕДИЦИНИ ПІВ-ДЕННОЇ УКРАЇНИ кінця XIX–початку XX століть
ОВ Черемісін, МВ Герасименко
Чорноморський літопис, 2010
12010
Історія становлення та розвитку земської медицини в Україні (бібліографічний огляд)
МВ Герасименко
Вестник Херсонского государственного технического университета, 1865-1917, 1998
11998
Суспільне буття як екстраполяція ідей
ГД Берегова, МВ Герасименко
Практична філософія, 2020
2020
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗЕМСЬКОЇ МЕДИЦИНИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (60–90-ті роки XIX ст.)
МВ Герасименко, ОВ Черемісін
Вид-во ФОП Вишемирський ВС, 2019
2019
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ З ОРГАНІЗАЦІЇ АКУШЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
М Герасименко
Електронний історичний журнал Scriptorium nostrum, 90-98, 2018
2018
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ ХЕРСОНЩИНИ З ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПСИХІЧНО ХВОРИМ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
М Герасименко
Електронний історичний журнал Scriptorium nostrum, 136-151, 2018
2018
ОБРАЗ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ.
М Герасименко
VERSUS, 32-38, 2016
2016
Ідея та її втілення: феноменологія неспівпадіння
М Герасименко
Нова парадигма, 18-29, 2015
2015
Ідея соціуму та її концептуальні трансформації
М Герасименко
Релігія та соціум, 223-228, 2015
2015
Ідейний простір сучасності: увиразнення змістовних акцентів як теоретико-методологічна потреба
МВ Герасименко
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2015
2015
Детермінанти змістовної динаміки ідеї
МВ Герасименко
Гілея: науковий вісник, 218-222, 2015
2015
Образ идентичности как социальная ценность
М Герасименко
Versus, 32-38, 2015
2015
Детерминанты содержательной динамики идеи
МВ Герасименко
Гилея: научный вестник, 218-222, 2015
2015
Суспільство в світі ідей та ідеї в світі суспільства
МВ Герасименко
Гілея: науковий вісник, 191-195, 2014
2014
Общество в мире идей и идеи в мире общества
МВ Герасименко
Гилея: научный вестник, 191-195, 2014
2014
Національно-патріотична діяльність Симона Петлюри в роки Української революції 1917–1921 рр.
МВ Герасименко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
2011
Роль неправительственных организаций в противодействии жестокому обращению с детьми в современной Украине
ЛМ Димитрова, МВ Герасименко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2009
2009
Роль неурядових організацій у протидії жорстокому поводженню з дітьми в сучасній Україні
ЛМ Димитрова, МВ Герасименко
НТУУ «КПІ», 2009
2009
Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії.
МВ Герасименко
Айлант, 1998
1998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20