Олександр Музика (Музика О.Л., Oleksandr Muzyka)
Олександр Музика (Музика О.Л., Oleksandr Muzyka)
Професор, завідувач лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені Г.С.Костюка
Подтвержден адрес электронной почты в домене psychology-naes-ua.institute
НазваниеПроцитированоГод
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень
ОЛ Музика, ВО Моляко
Вид-во Рута, 2006
762006
Ціннісна підтримка особистісного росту
ОЛ Музика
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова 2 (№6 (30)), 232-240, 2005
54*2005
Курсові роботи з психології: навч. посіб.[для студентів вищих навчальних закладів].—2-ге вид., перероб. і доп
ОЛ Музика
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007
34*2007
Суб'єктно-ціннісний аналіз особистісного росту
ОЛ Музика
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки …, 2005
342005
Криза творчої особистості: суб’єктно-ціннісний підхід до типології
ОЛ Музика
Збірник наукових праць Інституту психології ім. ГС Костюка АПН України, 63-72, 2001
312001
Ціннісна свідомість і розвиток обдарованості
ОЛ Музика
К.: Міжнародна фінансова агенція, 1997
291997
Самооцінка і розвиток творчих здібностей: навчальний посібник
ОЛ Музика, ІС Загурська
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 146-149, 2007
242007
Стратегія творчої діяльності
ВО Моляко
Київ: Освіта України, 2008
23*2008
Програма ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки».
ОЛ Музика
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008
232008
Рефлексія і динаміка розвитку здібностей: підходи до побудови методики дослідження
ОЛ Музика
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень …, 2006
222006
Особливості стратегіальної організації свідомості технічно обдарованої особистості
ВО Моляко, ОЛ Музика
Духовність як основа консолідації суспільства. Міжвідомчий науковий збірник …, 1999
221999
Суб’єктно-ціннісний аналіз становлення творчо обдарованої особистості (на матеріалі технічної творчості)
ОЛ Музика
Автореферат... канд. психол. наук 19 (07), 1997
201997
Розвиток творчих здібностей у наслідувальній діяльності: навчальний посібник
ОЛ Музика, НФ Портницька
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 128, 2007
192007
Стратегіально-ціннісна організація свідомості творчо обдарованої особистості
ОЛ Музика
Вісник Житомирського педагогічного університету, 151-155, 1999
19*1999
Типологічний підхід у психології здібностей та обдарованості як альтернатива ситуаційно-диспозиційній антиномії
ОЛ Музика
Обдарована дитина, 11-18, 2008
182008
Типологічний підхід у психології здібностей та обдарованості як альтернатива ситуаційно-диспозиційній антиномії
ОЛ Музика
Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник …, 2008
182008
Як розвивати обдарованість і чи можна її втратити?
ОЛ Музика
/Обдарована дитина. 3, 11-16, 2006
172006
Ціннісна свідомість обдарованої особистості на тлі ціннісної кризи суспільства
ОЛ Музика
Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методологічного …, 1998
16*1998
Технічна обдарованість: ціннісна регуляція розвитку
ОЛ Музика
Обдарована дитина, 17-23, 2002
142002
Когнітивний стиль як чинник розвитку інтелектуального потенціалу майбутнього практичного психолога
ОП Пісоцький
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2008
132008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20