Людмила Ключко
Людмила Ключко
доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
НазваниеПроцитированоГод
Суспільно-географічні особливості торгово-розважальних центрів як публічних просторів м. Харкова
ЛВ Ключко, АГ Ісмаілова
22014
Регіональні особливості експорту товарів України
ГО Кулєшова, ПО Кафтанова, ЛВ Ключко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2014
22014
Регіональні особливості розподілу доходів та витрат населення України
ЛВ Ключко, АГ Ісмаілова
ХНУ імені ВН Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально …, 2012
22012
Суспільно-географічні дослідження релігійної сфери
ЛВ Ключко, ОГИ РЕЛИГИОЗНОЙ
Часопис соціальноекономічної географії: міжрег. зб. наук. праць.—Харків …, 2008
22008
Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону
ЛВ Ключко
ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00. 02 «Економічна та соціальна …, 0
2
Зовнішньоекономічні зв’язки України: навчально-методичний посібник
НВ Гусєва, ГО Кулєшова, ЛВ Ключко
12016
Новые подходы в современных общественно-географических исследованиях
ЛН Немец, ЕЮ Сегида, КА Немец, ЛВ Ключко
12014
Суспільно-географічні особливості регіональних досліджень
ГО Кулєшова, ЛВ Ключко, КЮ Сегіда, ВВ Панкратьєва
12014
Комунально-житлове господарство як складова соціальної інфраструктури (на прикладі сільської місцевості Донецької області)
ЛМ Нємець, КЮ Сегіда, ОА Забірченко, ЛВ Ключко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2013
12013
Особливості навчання іноземних студентів в Україні (на прикладі роботи кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені …
ЛМ Нємець, ЛВ Ключко, ГО Кулєшова
ХНУ, 2011
12011
Аналіз дисертаційних досліджень системи ГАТТ/СОТ в Україні у 1998–2011 роках
ІІ Кучер, ЛВ Ключко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2011
12011
Вплив релiгiйної сфери на становлення релігійної свідомості та морального вимiру українського суспільства
ЛВ Ключко
12008
Вимушені внутрішні міграції в Харківській області: структурно-динамічні та регіональні особливості
Л Нємець, Н Гусєва, М Логвинова, Ю Кандиба, Л Ключко
Часопис соціально-економічної географії 25, 81-97, 2018
2018
Актуальні питання адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України (із досвіду роботи кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства)
КА Нємець, ПА Вірченко, ЛВ Ключко
Проблеми сучасної освіти, 2016
2016
Iнноваційна інфраструктура Харківської області: сучасний стан та перспективи
Л Нємець, Н Гусєва, К Сегіда, Л Ключко
Часопис соціально-економічної географії, 41-52, 2016
2016
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА
КА Немец, ЛВ Ключко, АА Кулешова
Економiчний часопис-XXI 1 (1-2), 93-97, 2015
2015
Трансформация публичных пространств крупного ин-дустриального города (общественно-географический аспект)
ЛВ Ключко, АА Кулешова
2014
Migration processes of transboundary territory (based on for example of the Kharkov region)
КА Немєць, ГО Кулєшова, ЛВ Ключко, ПО Кобилін
2014
Комп’ютерні технології в суспільній географії: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» зі спеціальності …
НВ Грищенко, ЛВ Ключко
2014
Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія» з курсу «Менеджмент підприємницької діяльності»
ЮЮ Сільченко, ЛВ Ключко
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20