Olga Yarotska Яроцька Ольга
Olga Yarotska Яроцька Ольга
ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене ecos.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
1892012
Управління водними ресурсами України
МА Хвесик, ОВ Яроцька
К.: РВПС України НАН України, 53, 2004
262004
Продуктивність водоресурсних джерел України: теорія і практика
МА Хвесик, ІЛ Головинський, ОВ Яроцька
К.: РВПС України НАН України, 2007
242007
Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій
БМ Данилишин
К.: Нічлава, 2006
202006
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
142014
Водне господарство України: сучасний стан та перспективи розвитку
ЯОВ Дорогунцов С.І., Хвесик М.А.
РВПС України НАН України, 2002
102002
Еколого-економічна оцінка водокористування в басейнових водогосподарських комплексах України
ОВ Яроцька
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 06/ОВ Яроцька, 2007
92007
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь
у співавторстві
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012
82012
Водні ресурси на рубежі ХХІ ст.: проблеми раціонального використання, охорони та відтворення
НЕК М.А. Хвесик, О.В. Яроцька, І.Л. Головинський, П.П. Пастушенко, М.В ...
РВПС України НАН України, 2005
7*2005
Інституціональне забезпечення екологозбалансованого водокористування в сучасних умовах: монографія/[МА Хвесик, В А. Голян, ОВ Яроцька, НВ Коржунова]
МА Хвесик
Донецьк: TOB «Юго-Вос-ток, Лтд, 2008
62008
Оцінка еколого-економічної ефективності водокористування в басейнових водогосподарських комплексах
ОВ Яроцька
Економіка природокористування і охорони довкілля.-К.: РВПС України НАН …, 2006
62006
Яроцька ОВ Водне господарство України в контексті інтеграційних процесів
МА Хвесик, ІЛ Головинський
К.: РВПС України НАН України, 26, 2005
62005
Проблеми інституціонального забезпечення розвитку водогосподарського комплексу України
ОВ Яроцька
Вісник НУВГП, 287–293, 2009
4*2009
Водомісткість промислового виробництва в Україні
О ЯРОЦЬКА
Економіст, 2011
32011
Стратегія соціально-економічного розвитку Карпатського регіону з урахуванням ризиків катастрофічних паводків
МА Хвесик, АВ Степаненко, ОВ Яроцька
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
32008
Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України до 2015 року
МА Хвесик, у співавторстві
РВПС України НАН України, 2004
32004
Формування системи оцінювання ефективності просторового розвитку водогосподарських систем
ОВ Яроцька
Економіка та держава, 54-58, 2015
22015
Визначення сутності водозбереження у промисловому виробництві
ОВ Яроцька
Економіка природокористування і охорони довкілля, 172-177, 2013
22013
Водні ресурси як фактор забезпечення сталого розвитку України
ОВ Яроцька
Економіка природокористування і охорони довкілля, 172–177, 2012
22012
Наукові засади управління системою промислового водокористування в Україні
ОВ Яроцька
Економіка природокористування і охорони довкілля, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20