Підписатись
Ганна Уразова, Анна Уразова, Hanna Urazova
Ганна Уразова, Анна Уразова, Hanna Urazova
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Право учасника на вихід із товариства з обмеженою відповідальністю
ГО Уразова
Проблеми законності, 129-138, 2015
112015
Категорія відмови в цивільному праві України
ГО Уразова
Х., 2015. 217 арк, 2015
102015
Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності авіаперевізника за порушення умов договору перевезення пасажира та багажу
H Urazova
Проблеми законності, 32-39, 2017
52017
Відмова від виконання зобов’язання як односторонній правочин
ГО Уразова
актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права …, 2013
4*2013
Односторонний отказ от обязательства, договора и его исполнения как способ защиты субъективных гражданских прав
АА Уразова
Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и …, 2014
32014
Односторонний отказ от обязательства, договора и его исполнение как способ защиты субъективных гражданских прав
АА Уразова
Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и …, 2014
32014
Юридическая природа категории «отказ»
АА Уразова
Теорія і практика правознавства 2 (4), 22, 2013
32013
Право на вихід з господарського товариства
ГО Уразова
Міжнародна науково-практична конференція (2-3 жовтя 2015 р., м. Івано …, 2015
22015
Відмова від здійснення права та відмова від права
ГО Уразова
Актуальні проблеми приватного права: матеріали між нар. наук.-практ.-конф …, 2014
22014
Отказ от корпоративных прав
АА Уразова
Актуальне проблемы российского права, 1143-1149, 2014
22014
Розмежування понять «відмова», «зречення» та «відчуження»
ГО Уразова
матеріали наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті професора О.А. Пушкіна (25 …, 2013
22013
До питання розмежування категорії «відмова» від інших суміжних понять
Уразова
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И …, 2013
22013
Effectiveness of the consumer protection system upon purchasing goods in online stores
VP Urazova H.O.,Puchkovska, I.Y., Biliaiev, O.O., Yanyshen
Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 137-146, 2021
12021
Відмова сторін від ліцензійного договору як захист свого порушеного права
ГО Уразова
12015
Право на односторонню відмову від договору
ГО Уразова
Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали …, 2013
12013
Юридична природа категорії «відмова»
ГО Уразова
Theory and practice of jurisprudence 2 (4), 22-22, 2013
12013
Категорія відмови у речових та зобов’язальних правовідносинах: правова природа, механізм застосування
ГО Уразова
Юрист України, 85-91, 2013
12013
Ефективність системи захисту прав споживачів при купівлі товарів в інтернет-магазинах
Я Уразова, Пучковська,Біляєв
Вісник академії правових наук України, 137-145, 2021
2021
ФІДУЦІАРНИЙ ХАРАКТЕР ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН З УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
ГО Уразова
Відповідальний за випуск професор ВІ Борисова, 293, 2021
2021
Коментар до ст. 214 ЦК України
Уразова
Цивільний кодекс України : наук.-практ. коментар. Т. 2: Об’єкти. Правочини …, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20