Оксана Дубинська, (Оксана Кібальник)
Оксана Дубинська, (Оксана Кібальник)
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків
ОЯ Кібальник
Кібальник Оксана Яківна.—Львів, 2008.—22 с, 2008
382008
Оздоровчі технології для підвищення рухової активності підлітків
ОЯ Кібальник
Теорія та методика фізичного виховання і спорту, 63-66, 2007
162007
Підвищення рухової активності підлітків з використанням занять фітнесом оздоровчого спрямування: навч.-метод. посібник
ОЯ Кібальник
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2006
122006
Фітнес-технологія як засіб підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків 13-15 років
ОЯ Кібальник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
112008
Вивчення мотивів та інтересів студенток економічних спеціальностей до занять фізичними вправами та спортом
ІО Салатенко, ОЯ Дубинська
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2012
92012
Оздоровчий фітнес. Теорія та методика викладання: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» факультетів фізичного виховання …
ОЯ Кібальник
Суми: Видавництво СумДПУ ім. АС Макаренка, 2010
82010
Рівень рухової активності школярів окремих міст України [електронний ресурс]
ОЯ Кібальник, ОА Томенко
Спортивна наука України, 38, 2011
72011
Сучасні підходи до підвищення рухової активності підлітків
Н Іллюшина, ОЯ Кібальник
Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конф.«Сучасні проблеми …, 2007
72007
Applied problems of physical education students of economic specialties
OY Dubinskaya, IA Salatenko
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2014
62014
Зміст фітнес-технології для підвищення рухової активності підлітків
ОЯ Кібальник
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 42–46 …, 2009
52009
Оптимізація рівня рухової активності підлітків 13-15 років шляхом впровадження фітнес-технології в систему фізичного виховання
ОЯ Кібальник
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
52007
Психофізичне вдосконалення студенток економічних спеціальностей під впливом спортивно-орієнтованої технології на основі переважного застосування волейболу
ІО Салатенко, ОЯ Дубинська
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2015
32015
Удосконалення засобів професійно-прикладної фізичної підготовки для студентів економічних спеціальностей
ОЯ Дубинська
Матер. XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених.–Суми: СумДУ ім. АС …, 2014
32014
Прикладные проблемы физического воспитания студентов экономических специальностей
ОЯ Дубинская, ИА Салатенко
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2014
32014
Вплив фізичної культури та спорту на моральність студентів
В Галевич
Physical education, sports and health culture in modern society, 3-5, 2009
32009
Прикладні проблеми фізичного виховання студентів економічних спеціальностей
ОЯ Дубинська, ІО Салатенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2014
22014
Динаміка саморефлексії тілесного потенціалу у підлітків під вплимом занять по запропонованій фітнес-технології
О Кібальник
22007
Психологічна підготовка легкоатлетів-спринтерів в умовах шкільної спортивної секції
СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, ЛІ Прокопова, ОЯ Дубинська
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
12017
Спортивно-орієнтоване фізичне виховання студенток економічного профілю
О Дубинська, І Салатенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
12017
Study of reasons and interests of students of economic specialities engaging in physical exercises and sport
IA Salatenko, OY Dubinskaya
Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i …, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20