Олександр Вячеславович Онищенко
Олександр Вячеславович Онищенко
асистент кафедри ветеринарної репродуктології
Подтвержден адрес электронной почты в домене hdzva.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Порівняльна оцінка ультрасонограм та термограм з показниками колострометрії у корів
ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць Харк. держ …, 2012
72012
Ультрасонографічне та термографічне визначення ендоструктури молочної залози у сухостійному періоді корів
ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць …, 2012
62012
УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНЕ І ТЕРМОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СУХОСТІЙНОМУ ПЕРІОДІ ТА ПОКАЗНИКИ КОЛОСТРОМЕТРІЇ У КОРІВ.
ОВО В.П. Кошевой
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету 5 (2 (46 …, 2014
32014
Озонотерапія в акушерстві, гінекології та андрології
КММ Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Науменко С.В.,. Іванченко М.М ...
Ветеринарна медицина України, 22-25, 2014
22014
Сонографічне, термографічне, патогістологічне дослідження при визначенні морфо-функціонального стану молочної залози корів сухостійного періоду
ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць Харк. держ …, 2013
22013
ДЕФІЦИТ КОЛОСТРАЛЬНИХ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ У КОРІВ З МАСТОДИСТРОФІЄЮ: ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МЕТОДИ УПЕРЕДЖЕННЯ
ЮВМ В.П. Кошевой, О.В. Онищенко, В.К. Клочков
Ветеринарна медицина України, 17-22, 2015
12015
Порівняльна оцінка різних методів взяття крові у свиней
ДВ Кібкало, ГВ Вікуліна, ВМ Боровкова, СБ Боровков, ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 16-20, 2015
12015
Терапія корів із субклінічними маститами сухостійного періоду з використанням озонованого матеріалу
ОВО В.П. Кошевой
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць Харк. держ …, 2014
12014
Ультрасонографічне та термографічне дослідження молочної залози овець і кіз у дородовий період
ОВ Онищенко
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 98-101, 2013
12013
Спосіб профілактики маститу у корів сухостійного періоду
ОВ Онищенко, ОБ Сєгодін
Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно …, 2018
2018
Термографія молочної залози корів дородового періоду за порушень прооксидантно-оксидантної системи
ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 186-190, 2017
2017
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «КАПЛАЕСТРОЛ+ OV+ ZN» НА СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА КОНЦЕНТРАЦІЮ КОЛОСТРАЛЬНИХ IG У КОРІВ
ОВ Онищенко
Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали …, 2016
2016
Комплексні препарати, створені на основі нано-біоматеріалів та їх використання у ветеринарній репродуктології
АМП В.П. Кошевой, С.Я. Федоренко, С.В. Науменко, М.М. Іванченко, О.В ...
"Пороги" м. Днепропетровськ, 2016
2016
СТАН ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ПОКАЗНИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ КОЛОСТРАЛЬНИХ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ У КОРІВ
ОВ Онищенко
Науково-практичний бюлетень ІТ НААн, 174-177, 2015
2015
Динаміка змін структури та функції гонад корів у післяродовому періоді
ОВО С.Я. Федоренко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Імунобіологія лактації у тварин
ПМС В.П. Кошевой, С.Я. Федоренко, О.В. Онищенко, А.М. Пастернак
"Герда" м. Днепропетровськ, 2015
2015
УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКАЯ И ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СВИНЕЙ В ДОРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
АВ ОНИЩЕНКО
Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных …, 2015
2015
Cтан фетоплацентарного комплексу та показники концентрації колостральних імуноглобулінів у корів
ОВ Онищенко, АВ Онищенко
Інститут тваринництва НААН, 2015
2015
Серозний набряк молочної залози корів у сухостійному періоді. Ультрасонографічна та термографічна діагностика
ОВ Онищенко
Вісник Сумського національного аграрного університету, 209-2013, 2014
2014
Современные методы диагностики патологий молочной железы коров в сухостойном периоде
АВ Онищенко
Актуальные проблемы ветеринарного акушерства и репродукции животных …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20