Олександр Вячеславович Онищенко
Олександр Вячеславович Онищенко
асистент кафедри ветеринарної репродуктології
Подтвержден адрес электронной почты в домене hdzva.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Порівняльна оцінка ультрасонограм та термограм з показниками колострометрії у корів
ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць Харк. держ …, 2012
72012
Ультрасонографічне та термографічне визначення ендоструктури молочної залози у сухостійному періоді корів
ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць …, 2012
62012
УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНЕ І ТЕРМОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СУХОСТІЙНОМУ ПЕРІОДІ ТА ПОКАЗНИКИ КОЛОСТРОМЕТРІЇ У КОРІВ.
ОВО В.П. Кошевой
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету 5 (2 (46 …, 2014
32014
Порівняльна оцінка різних методів взяття крові у свиней
ДВ Кібкало, ГВ Вікуліна, ВМ Боровкова, СБ Боровков, ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 16-20, 2015
22015
Озонотерапія в акушерстві, гінекології та андрології
КММ Кошевой В.П., Федоренко С.Я., Науменко С.В.,. Іванченко М.М ...
Ветеринарна медицина України, 22-25, 2014
22014
Сонографічне, термографічне, патогістологічне дослідження при визначенні морфо-функціонального стану молочної залози корів сухостійного періоду
ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць Харк. держ …, 2013
22013
ДЕФІЦИТ КОЛОСТРАЛЬНИХ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ У КОРІВ З МАСТОДИСТРОФІЄЮ: ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МЕТОДИ УПЕРЕДЖЕННЯ
ЮВМ В.П. Кошевой, О.В. Онищенко, В.К. Клочков
Ветеринарна медицина України, 17-22, 2015
12015
Терапія корів із субклінічними маститами сухостійного періоду з використанням озонованого матеріалу
ОВО В.П. Кошевой
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць Харк. держ …, 2014
12014
Ультрасонографічне та термографічне дослідження молочної залози овець і кіз у дородовий період
ОВ Онищенко
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 98-101, 2013
12013
Separate indices of homeostasis and the balance of the prooxidant–oxidant system in sheep for fetoplacental insufficiency
PM Skliarov, SJ Fedorenko, SV Naumenko, OV Onyshhenko, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (2), 2020
2020
Retinol deficiency in animals: Etiopathogenesis and consequences
P Sklyarov, P Sklyarov, PM Sklyarov, PM Skliarov, P Sklyarov, ...
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 2020
2020
Профілактика маститу у корів лактаційного періоду з використанням йодовмісних дезінфекційних засобів
SJ Fedorenko, SV Naumenko, OV Onyshchenko, AM Pasternak, ...
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 158-163, 2019
2019
Спосіб профілактики маститу у корів сухостійного періоду
ОВ Онищенко, ОБ Сєгодін
Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно …, 2018
2018
Термографія молочної залози корів дородового періоду за порушень прооксидантно-оксидантної системи
ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 186-190, 2017
2017
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «КАПЛАЕСТРОЛ+ OV+ ZN» НА СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА КОНЦЕНТРАЦІЮ КОЛОСТРАЛЬНИХ IG У КОРІВ
ОВ Онищенко
Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали …, 2016
2016
Комплексні препарати, створені на основі нано-біоматеріалів та їх використання у ветеринарній репродуктології
АМП В.П. Кошевой, С.Я. Федоренко, С.В. Науменко, М.М. Іванченко, О.В ...
"Пороги" м. Днепропетровськ, 2016
2016
СТАН ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ПОКАЗНИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ КОЛОСТРАЛЬНИХ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ У КОРІВ
ОВ Онищенко
Науково-практичний бюлетень ІТ НААн, 174-177, 2015
2015
Динаміка змін структури та функції гонад корів у післяродовому періоді
ОВО С.Я. Федоренко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Імунобіологія лактації у тварин
ПМС В.П. Кошевой, С.Я. Федоренко, О.В. Онищенко, А.М. Пастернак
"Герда" м. Днепропетровськ, 2015
2015
УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКАЯ И ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СВИНЕЙ В ДОРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
АВ ОНИЩЕНКО
Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20