Любомир Матійчук (Lyubomyr Matiichuk )
Любомир Матійчук (Lyubomyr Matiichuk )
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості статистичного оцінювання надійності банківських установ
ЛП Матійчук
Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського …, 2010
52010
Практикум з дисципліни “Статистика” з використанням Exsel
О Кустовська, Л Матійчук
Економічна думка, 2009
32009
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
ЯІ Костецький, ЛП Матійчук
ЖДТУ, 2013
12013
Порівняльний статистичний аналіз динаміки активно-пасивних операцій (регіональний аспект)
ЛП Матійчук
Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського …, 2008
12008
Порівняльний аналіз особливостей розміщення та діяльності комерційних банків на регіональному рівні
Матійчук, Л.П.
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, щорічник, 179 –187., 2007
12007
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Л Матійчук, П Телевяк
"Інформаційні моделі, системи та технології"Тези доповіді VІІ науково …, 2019
2019
ЗАДАЧІ ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
Л Матійчук, В Соборук
"Інформаційні моделі, системи та технології"Тези доповіді VІІ науково …, 2019
2019
Особливості статистичного аналізу митних правопорушень в Україні
ВС Чорний, ЛП Матійчук
Академія митної служби України, 2016
2016
Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу: моногр.; за ред. д. е. н., професора ВА Дерія.
СІ Матійчук Л.П., Саченко, ІД Голяш, ВА Дерій, ЛА Будник, СР Романів, ...
Тернопіль: Крок, 2016
2016
Інтегральне статистичне оцінювання надійності банківських установ
ЛП Матійчук
Сталий розвиток економіки, 157–163, 2014
2014
Статистика: курс лекцій
ЯІ Костецький, ЛП Матійчук
СМП ТАЙП, 2013
2013
Статистичне моделювання надійності функціонування банків
ЛП Матійчук
Іноваційна економіка, 291 –297, 2013
2013
Удосконалення багатомірного статистичного оцінювання надійності банків
ЛП Матійчук
Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського …, 2013
2013
Методики рейтингового оцінювання в банківській діяльності
МП Матійчук
Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського …, 2012
2012
Методичні підходи до інтегрального статистичного оцінювання надійності банків Україн
ЛП Матійчук
Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського …, 2011
2011
Методичні підходи статистичного оцінювання фінансової стійкості та надійності банківських установ
ЛП Матійчук
Збірник наукових праць кафедри статистики НАОСУ, 85-89, 2010
2010
Особливості статистичного аналізу надійності комерційних банків у період економічної кризи
ЛП Матійчук
Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах …, 2009
2009
Порівняльний статистичний аналіз динаміки динаміки активно-пасивних операцій (регіональний аспект)
ЛП Матійчук, ІМ Шост
Економічний аналіз, 133-136, 2008
2008
Статистичний аналіз динаміки та тенденції розвитку кредитування на регіональному рівні
ЛП Матійчук
Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник …, 2008
2008
Статистика: курс лекцій
В Маслій, І Шост, Л Матійчук
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20