Подписаться
Надія Іванівна Шиян, Надежда Ивановна Шиян, N.I.Shyian, Shiyan, Schiyan
Надія Іванівна Шиян, Надежда Ивановна Шиян, N.I.Shyian, Shiyan, Schiyan
Poltava V. G. Korolenka National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Профільне навчання у школах сільської місцевості: теорія і практика
НІ Шиян
Полтава: АСМІ 442, 36, 2004
722004
Дидактичні засади профільного навчання у загальноосвітній школі сільської місцевості
НІ Шиян
ГС Сковороди. Х, 2005
402005
Технологія модульно-рейтингового навчання у вищій педагогічній школі
НІ Шиян
Шиян НІ–Полтава, 1998
341998
Открытая образовательная среда как средство формирования индивидуальной образовательной траектории школьника
НИ Шиян
Международный журнал экспериментального образования, 279-281, 2014
112014
Формування дослідницьких умінь майбутнього вчителя хімії засобами проектної технології
Н Шиян
Гуманізація навчально-виховного процесу, 102-111, 2011
92011
Генеза проблеми профільності навчання у вітчизняній дореволюційній школі
Н Шиян
Імідж сучасного педагога, 44, 2004
82004
Особливості навчального про цесу загальноосвітньої школи сільської місцевості
Н Шиян
Імідж сучасного педагога, 3, 2004
82004
Варіативний та багаторівневий зміст профільного навчання в загальноосвітній школі сільської місцевості
Н Шиян
Рідна школа, 18-21, 2004
72004
Впровадження інтегрованих курсів в здоров’язбережувальне навчальне середовище початкової школи
НІ Шиян
ScienceRise 6 (1 (11)), 68-71, 2015
62015
Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах
СА Калашнікова, ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова, ...
«Педагогічна думка», 2014
62014
Суб’єкт-суб’єктні відносини вчителів і учнів: від співпорядкування до співробітництва і співтворчості
АМ Бойко, НІ Шиян
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім …, 2004
62004
Модульно-рейтингове навчання у процесі підготовки вчителя
Н Шиян
Рідна школа.–1998, 7-8, 1998
61998
Профільне навчання: теорія і практика
Н Шиян
Профільне навчання з хімії. Київ: Шкільний світ, 5-38, 2005
52005
Сучасний урок хімії
НІ Шиян, ГФ Джурка, ЮВ Самусенко, ВІ Магда, АС Редчук
Полтава, 1993
51993
Диференційований підхід у навчанні хімії
Н Шиян
Біологія і хімія в школі, 10-11, 2004
42004
Профільна сільська школа: проблеми та перспективи
Н Шиян
Освітній дайджест, 153-157, 2004
42004
Пропедевтичне профільне навчання у загальноосвітній школі сільської місцевості: навч. посіб.
НІ Шиян
Полтава: Асмі 356, 2003
42003
Технологія модульно-рейтингового навчання в вищій школі
НІ Шиян
Полтава, 1998
41998
Подготовка будущего учителя химии к организации исследовательской деятельности школьников
НИ Шиян
Международный журнал экспериментального образования, 276–279, 2015
32015
Организация самостоятельной работы будущего учителя химии в процессе профессиональной подготовки
НИ Шиян
Международный журнал экспериментального образования, 333-337, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20