Follow
Юлія Башинська
Юлія Башинська
молодший науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організаційно-економічні засади використання потенціалу відновлюваної енергетики в регіоні
ЮІ Башинська
автореферат дис... канд. екон. наук/Башинська ЮІ 8, 2017
122017
Загальносвітові та регіональні аспекти розвитку потужностей альтернативної енергетики
ЮІ Башинська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 211-223, 2013
102013
Особливості регіональних програм з використання відновлюваних джерел енергії
ЮІ Башинська
Регіональна економіка, 165-174, 2014
82014
Development capacity and perspectives of the renewable energy in the Carpathian region of Ukraine
V Kravtsiv, P Zhuk, Y Bashynska
Economic annals-XXI, 73-77, 2017
62017
Перспективні шляхи розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону
ЮІ Башинська, ПВ Жук
Регіональна економіка, 63-68, 2016
62016
До питання конкурентоспроможності відновлюваної енергетики в Західному регіоні України
ЮІ Башинська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 98-108, 2014
32014
Розвиток сільського туризму як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільських територій України
ЮІ Башинська, ЯВ Стецик
Економічний простір, 98-104, 2023
22023
Львівська область: природні умови та ресурси
ММ Назарука
Львів: Вид-во Старого Лева, 2018
22018
Європейські макрорегіональні інструменти розвитку–для гірських територій
ПВ Жук, ЮІ Башинська
Регіональна економіка, 48-54, 2017
12017
Механізми державного стимулювання заміщення традиційних паливно-енергетичних ресурсів відновлюваними
ЮІ Башинська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 18-22, 2015
12015
Транскордонна співпраця областей Західного регіону України у сфері відновлюваної енергетики
ЮІ Башинська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 313-319, 2014
12014
Чинники міжнародної торгівлі туристичними послугами: теоретичні аспекти
ЮІ Стадницький, ЮІ Башинська
2023
The Small Carpathian Circle as the most significant infrastructure project of Western Ukraine
B Yuliia
Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization …, 2022
2022
SMALL CARPATHIAN CIRCLE AS THE MOST SIGNIFICANT INFRASTRUCTURE PROJECT IN WESTERN UKRAINE
B Yuliia
Scientific Papers of the Silesian University of Technology, 71-81, 2022
2022
Системний підхід до обґрунтування оптимального розміщення виробництва благ
ЮІ Стадницький, ЮІ Башинська
2022
Екологічна політика в країнах світу в умовах розвитку екологічно свідомого суспільства
ЮІ Башинська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 22-27, 2021
2021
Оцінка потенціалу відновлюваної енергетики Карпатського регіону України та його використання
ПВ Жук, ЮІ Башинська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 33-36, 2016
2016
Автори номера Башинська Юлія Іванівна–аспірант Інституту регіональних досліджень
ЛЯ Беновська, ВВ Борщевський, СЙ Вовканич, ІО Галиця, МО Гусєва, ...
Регіональна політика та територіальний розвиток
СА Давимука, ЛІ Федулова, ІМ Буднікевич, ІІ Гавриш, СО Іщук, ...
Регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України (наукова доповідь)/[ВС Кравців, ПВ Жук
ЮІ Башинська, БО Федірко, ОР Бегень, ОВ Григоренко, ВВ Кухарик, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20