Ліщишина ОM Lischishina Lishchyshyna Лищишина
Ліщишина ОM Lischishina Lishchyshyna Лищишина
State Institution of Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndips.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Належна практика створення медичних стандартів як основа для належної клінічної практики
ОМ Ліщишина, АВ Степаненко
Український медичний часопис 3 (53), 21-27, 2006
172006
Індикатори якості медичної допомоги та їх роль в управлінні охороною здоров’я
ВМ Богомаз, ЄЛ Горох, ОМ Ліщишина, OM Новічкова, Г Росс, ...
Український медичний часопис, 7-13, 2010
132010
Вимірювання якості медичної допомоги: проблеми імплементації кращої світової практики в Україні
ОМ Ліщишина, ЄЛ Горох
Україна. Здоров'я нації, 121-127, 2010
122010
Neoadjuvant intraarterial polychemotherapy of local advanced rectal cancer
EM Braun, VA Kikot, OG Ugrinov, OM Lishchyshyna
European Jornal of Surgical Oncology, 228-232, 1997
121997
Концептуальні питання стандартизації спеціалізованої допомоги хворим на злоякісні новоутворення
СО Шалімов, ОМ Ліщишина
Лікарська справа, 77-81, 2005
82005
Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh «Nealkoholna zhyrova khvoroba pechinky»[Adapted clinical guidance, based on the evidence" Non-alcoholic fatty liver disease"]
NV Kharchenko, OM Lishchyshyna, HA Anokhina, DAE Babak OIa, ...
72014
Питання підвищення ефективності інноваційної та винахідницької діяльності й розвитку трансферу медичних технологій у сфері охорони здоров'я України
ВВ Лазоришинець, ОП Волосовець, ОМ Кочет, АЄ Горбань, ...
Український медичний часопис 102 (4), 142-145, 2014
72014
Протоколи провізора (фармацевта)—важлива складова системи стандартизації медичної допомоги
ІА Зупанець, ОМ Ліщишина, ОО Шилкіна, НВ Бездітко, ВЄ Доброва, ...
62015
Проблеми використання ліжкового фонду для надання допомоги онкологічним хворим в Україні
ВМ Лехан, ОЛ Зюков, ОМ Ліщишина
Охорона здоров’я України 18, 19, 2005
62005
Колоректальний рак: стан медичної допомоги хворим в Україні та особливості смертності
ОМ Ліщишина, АВ Журбенко
Онкология: прил. к журн.„Эксперим. онкология”.–2008.–10, 161-163, 2008
52008
Adapted clinical guidance, based on the evidence «Non-alcoholic fatty liver disease». 2014
NV Kharchenko, OM Lishchyshyna, HA Anokhina
5
АнАліз стАну впровАдження протоколів провізорА (фАрмАцевтА) у прАктичну діяльність Аптечних зАклАдів укрАїни
ОМ Ліщишина, ОО Шилкіна, ВЄ Доброва, ВВ Пропіснова, ...
42015
Методологічні питання розробки індикаторів якості медичної допомоги
ОМ Ліщишина, ЄЛ Горох
Ж. Медичні перспективи.—2010.—т. хv, 66-68, 2010
42010
Інструменти управління якістю медичної допомоги: розвиток в Україні
АВ Степаненко, ОМ Ліщишина, ТМ Думенко
Главный врач, 58-60, 2008
42008
Фібриляція передсердь. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах.
ОЙ Жарінов, ТВ Талаєва, ОМ Ліщишина
Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України, 2016
3*2016
Огляд сучасних інформаційних ресурсів поліпшення клінічної практики
ОМ Ліщишина, АВ Степаненко, ОМ Кравець
Український медичний часопис, 37-40, 2010
32010
Етапи розробки індикаторів якості медичної допомоги
ОМ Ліщишина, АВ Степаненко, ЄЛ Горох
Україна. Здоров'я нації, 85-91, 2010
32010
Злоякісні новоутворення в Україні—динаміка, тенденції, прогноз
ЗП Федоренко, ОБ Войкшнарас, НВ Гуселетова, ОМ Ліщишина, ...
Довкілля та здоров’я, 4-7, 1997
31997
Епідеміологічні та соціальні аспекти ураження населення Укра¿ ни гемобластозами: Тези доп. III Укр. з¿ зду гематологів (25 травня 1995 р., м. Суми)
ЗП Федоренко, ОМ Ліщишина, ОБ Волкшнарас
Суми, 1995
31995
Належна фармацевтична практика: імплементація протоколів провізора/фармацевта у післядипломну освіту спеціалістів фармації
ІА Зупанець, ОФ Пімінов, ГВ Зайченко, НВ Бездітко, ОМ Ліщишина, ...
Клінічна фармація 19 (4), 4-8, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20