Nataliia K. Stratiienko, Наталия К. Стратиенко (ORCID: 0000-0002-7925-6687 )
Nataliia K. Stratiienko, Наталия К. Стратиенко (ORCID: 0000-0002-7925-6687 )
НТУ "ХПИ", факультет компьютерных наук и программной инженерии, кафедра программной инженерии и информационных технологий управления
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Using morphological and semantic features for the quality assessment of russian wikipedia
W Lewoniewski, N Khairova, K Węcel, N Stratiienko, W Abramowicz
International Conference on Information and Software Technologies, 550-560, 2017
32017
Змішана несуперечність даних у багатохмарних системах
ОА Козіна, НК Стратієнко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
22018
Модель управления IT-стартапами
ОА Козина, НК Стратиенко
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2017
22017
Формування проектної команди для вертикально-інтегрованної організаційної структури
ОВ ШМАТКО, НК СТРАТІЄНКО, РИ МАНЄВА
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2017
12017
Исследование операций: решение задач и варианты типовых расчетов [Текст] : учеб. пособие для студентов направления подгот. "Компьютерные науки"
М Д., Годлевский, ВЛ Лисицкий, НК Стратиенко
12016
ALGORITHMIC SUPPORT FOR MULTICRITERIA ASSESSMENT OF RETAIL INFORMATION SYSTEMS
О Бєляєв, І Лютенко, Н Стратієнко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2021
2021
Algorithmic support for multicriteria assessment of retail information systems
OI Bieliaiev, IV Liutenko, NK Stratiienko
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2021
2021
Guidance for laboratory works on" Algorithms and Data Structures"
NK Stratiienko, OA Kozina, IO Borodina
2018
Automation of the process of forming of an IT-project team based on competency model (using logistics network project development as an example)
OM Bilokon, NK Stratiienko
NTU" KhPI", 2017
2017
Алгоритми і структури даних: практикум: навч. посіб.
НК Стратієнко, МД Годлевський, ІО Бородіна
2017
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу" Алгоритми і структури даних"
НК Стратієнко, ІО Бородіна
2017
MODEL OF IT-STARTUPS MANAGEMENT
ОА КОЗИНА, НК СТРАТИЕНКО
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2017
2017
Формування проектної команди для вертикально-інтегрованої організаційної структури
ОВ Шматко, НК Стратієнко, РІ Манєва
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Model of primary pivots’ prioritization in startups
OA Kozina, NK Stratiienko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2017
2017
Методичні вказівки до виконання курсової роботи по курсу" Алгоритми та структури даних"
НК Стратієнко, ОВ Шматко, ІО Бородіна
2016
Guidance for course work on" Algorithms and Data Structures"
NK Stratiienko, OV Shmatko, IO Borodina
2016
Автоматизація маркетингових досліджень продажів, ціни та товару на моторобудівному підприємстві
НК Стратієнко, ОА Козіна, ІО Бородіна
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2016
2016
Розв’язання задачі сегментування ринку комп’ютерної техніки на основі кластерного аналізу
НК Стратієнко, ІО Бородіна
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2016
2016
Підхід до розробки інформаційного забезпечення для вирішення задачі підбору персоналу в рекрутінгових компаніях
НК Стратієнко, КС Сумцова
НТУ" ХПІ", 2010
2010
Подход к разработке информационного обеспечения маркетинговых исследований на предприятии кондитерской отрасли
НК Стратиенко, ОЮ Кузенко
НТУ" ХПИ", 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20