Підписатись
Nataliia K. Stratiienko, Наталия К. Стратиенко (ORCID: 0000-0002-7925-6687 )
Nataliia K. Stratiienko, Наталия К. Стратиенко (ORCID: 0000-0002-7925-6687 )
НТУ "ХПИ", факультет компьютерных наук и программной инженерии, кафедра программной инженерии и информационных технологий управления
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Using morphological and semantic features for the quality assessment of Russian Wikipedia
W Lewoniewski, N Khairova, K Węcel, N Stratiienko, W Abramowicz
International Conference on Information and Software Technologies, 550-560, 2017
42017
Змішана несуперечність даних у багатохмарних системах
ОА Козіна, НК Стратієнко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
22018
Модель управления IT-стартапами
ОА Козина, НК Стратиенко
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2017
22017
Исследование операций: решение задач и варианты типовых расчетов [Текст] : учеб. пособие для студентов направления подгот. "Компьютерные науки"
М Д., Годлевский, ВЛ Лисицкий, НК Стратиенко
22016
Формування проектної команди для вертикально-інтегрованної організаційної структури
ОВ ШМАТКО, НК СТРАТІЄНКО, РИ МАНЄВА
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2017
12017
ALGORITHMIC SUPPORT FOR MULTICRITERIA ASSESSMENT OF RETAIL INFORMATION SYSTEMS
О Бєляєв, І Лютенко, Н Стратієнко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2021
2021
Assessment IT project software reliability based on static models of Corcoran and Nelson
IS Bilous, NK Stratiienko
ТОВ" Планета-Прінт", 2021
2021
Specifics of software project management in IT
SY Laktionov, NK Stratiienko
ТОВ" Планета-Прінт", 2021
2021
Algorithmic support for multicriteria assessment of retail information systems
OI Bieliaiev, IV Liutenko, NK Stratiienko
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2021
2021
Розробка програмного забезпечення для вирішення задачі побудови іт команди на основі оцінки корпоративної культури та типу особистості
СВ Орєхов, НК Стратієнко, ГВ Малигон
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Методичні вказівки до практичних розрахункових завдань з курсу" Управління розвитком організацій"
НК Стратієнко, ІВ Лютенко, МА Грінченко
2019
Guidance for laboratory works on" Algorithms and Data Structures"
NK Stratiienko, OA Kozina, IO Borodina
2018
Алгоритми і структури даних: практикум
НК Стратієнко, МД Годлевський, ІО Бородіна
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
2017
Automation of the process of forming of an IT-project team based on competency model (using logistics network project development as an example)
OM Bilokon, NK Stratiienko
NTU" KhPI", 2017
2017
Алгоритми і структури даних: практикум: навч. посіб.
НК Стратієнко, МД Годлевський, ІО Бородіна
2017
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу" Алгоритми і структури даних"
НК Стратієнко, ІО Бородіна
2017
MODEL OF IT-STARTUPS MANAGEMENT
ОА КОЗИНА, НК СТРАТИЕНКО
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2017
2017
Формування проектної команди для вертикально-інтегрованої організаційної структури
ОВ Шматко, НК Стратієнко, РІ Манєва
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Model of primary pivots’ prioritization in startups
OA Kozina, NK Stratiienko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2017
2017
Методичні вказівки до виконання курсової роботи по курсу" Алгоритми та структури даних"
НК Стратієнко, ОВ Шматко, ІО Бородіна
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20