Підписатись
Леонід Панасюк
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів місцевих органів влади з урахуванням світового досвіду
ЛВ Панасюк
Економіка та держава, 46-50, 2009
422009
Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience
ОВ Горбань, ТГ Купрій, РВ Мартич, ЛВ Панасюк
Науковий вісник національного гірничого університету, 126-130, 2020
192020
Фінансові ресурси місцевих органів влади
ЛВ Панасюк
ЛВ Панасюк, 0
13
До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1920–1944 рр.(історико-політологічний аналіз)
ЛВ Панасюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
82014
Білінгвізм в соціально-політичному житті України
ЛВ Панасюк
Київ: ВАДЕКС, 2013
82013
Багатоманітність ідентичностей: вибір України
ЛВ Панасюк
Гілея: науковий вісник, 2011
62011
Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.
ЛВ ПАНАСЮК
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2001
62001
Ідентичність та білінгвізм
ЛВ Панасюк
Гілея: науковий вісник, 523-528, 2011
52011
Диглосія: до аналізу категорії білінгвізму
ЛВ Панасюк
Гілея: науковий вісник, 583-586, 2010
52010
Диглосія: до аналізу категорії білінгвізму.[Електронний ресурс]
ЛВ Панасюк
Режим доступу: http://elibrary. kubg. edu. ua/id/eprint/2099 ISSN X 2075146, 0
4
Ідентичність та білінгвізм в Україні ХХ ст.: історико-політологічний аспект
ЛВ Панасюк
Гілея: науковий вісник, 615-619, 2011
32011
Соціально-економічні та демографічні витоки білінгвізму в Україні
Л Панасюк
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 108-118, 2011
32011
Білінгвізм: до аналізу категоріального апарату
ЛВ Панасюк
Гілея: науковий вісник, 594-600, 2010
32010
Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.[Електронний ресурс]
ЛВ Панасюк
ЛВ Панасюк, 0
3
Ідеологія «Русского мира» і білінгвізм
ЛВ Панасюк
Видавничий дім «Гельветика», 2021
22021
Subcarpathian Ruthenia in conditions of pre-war international crisis of 1938 and territorial encroachments of neighboring states (on regional press materials)
T Kuprii, L Tymish, L Panasiuk
Skhid, 75-82, 2019
22019
К истокам билингвизма в Украине: урбанизация, индустриализация и изменение языковой среды городов Украины в составе СССР
ЛВ Панасюк
Молодой ученый, 319-323, 2013
22013
Языковая поляризация украинского общества на современном этапе развития государственности
ЛВ Панасюк
Альманах современной науки и образования, 135-138, 2013
22013
Мовне середовище Києва
ЛВ Панасюк
Гілея: науковий вісник, 2011
22011
Українсько-російський білінгвізм у контексті ідеології «русского мира»
Л Панасюк
Вісник Львівського університету. Серія філософськополітологічні студії, 221-245, 2021
12021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20