Larionova Diana Pavlovna, Ларіонова Діана Павлівна, Ларионова Диана Павловна, ДП Ларионова
Larionova Diana Pavlovna, Ларіонова Діана Павлівна, Ларионова Диана Павловна, ДП Ларионова
Institute of Hydrobiology of NASU, Інститут гідробіології НАН України, Институт гидробиологии НАН
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Санітарно-гідробіологічна характеристика озера Вербне за мікрофітобентосом
ОА Давидов, ДП Ларіонова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
12019
Эколого-морфологическая структура микро-фитобентоса Русановского пролива (Украина)
ОА Давыдов, ДП Ларионова
Альгология, 302-305, 2014
12014
Еколого-морфологічні групи водоростей в мікрофітобентосі водного об’єкту лентичного типу урбанізованої території
ОА Давидов, ДП Ларіонова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Кількісне різноманіття та домінуючий комплекс мікрофітобентосу оз.Опечень Нижнє (м. Київ)
ДП Ларіонова, ОА Давидов
Біологічні дослідження-2020, 170-172, 2020
2020
Біоіндикація сапробності вод урбанізованої водойми м. Києва за мікрофітобентосом
ОА Давидов, ДП Ларіонова
Біологічні дослідження-2020, 158-160, 2020
2020
SANITARY AND HYDROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE LAKE OF VERBNE ACCORDING TO MICROPHYTOBENTHOS
OA Davydov, DP Larionova
Scientific Issue Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University …, 2019
2019
Мікрофітобентос як біоіндикатор зміни гідроморфометричних параметрів водного об’єкту міста Києва
ОА Давидов, ДП Ларіонова
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Мікрофітобентос природного водотоку м. Києва
ДП Ларіонова, ОА Давидов
Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та …, 2019
2019
Особливості формування кількісних показників розвитку мікрофітобентосу оз. Опечень ІІ (м. Київ)
ДП Ларіонова, ОА Давидов
Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття, 228-230, 2019
2019
MICROPHYTOBENTHOS AS BIOLOGICAL INDICATOR OF CHANGES IN HYDROMORPHOMETRIC PARAMETERS OF WATER BODIES OF KYIV
OA Davydov, DP Larionova
Scientific Issue Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University …, 2019
2019
Мікрофітобентос водойми мегаполісу зрізним ступенем антропогенного навантаження
ДП Ларіонова, ОА Давидов
Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття, 57-58, 2018
2018
Мікрофітобентос лотичної системи мегаполісу на ділянках з різним ступенем антропогенного навантаження
ДП Ларіонова, ОА Давидов
Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття, 55-57, 2018
2018
Автохтонні компоненти озера Вербне
ДП Ларіонова, ОА Давидов
2018
The Microphytobenthos of a Brook in the Recreational Area of Kiev (Ukraine)
DP Larionova, OA Davydov
International Journal on Algae 20 (2), 2018
2018
The Microphytobenthos of a Brook in the Recreational Area of Kiev (Ukraine)
OAD DP Larionova
International Journal on Algae 20 (2) 20 (2), 2018
2018
Микрофитобентос ручья в рекреационной зоне г. Киева (Украина)
ДП Ларионова, ОА Давыдов
Альгология, 68-77, 2018
2018
Санитарно-гидробиологическая характеристика искусственного водотока мегаполиса по микрофитобентосу
ДП Ларионова, ОА Давыдов
Гидробиологический журнал, 63-71, 2017
2017
Біорізоманіття межиріччя Тиси – Тур: оцінка сучасного стану та заходи зі збереження
Ужгород:ТОВ «РІК-У», 2017
2017
Sanitary-Hydrobiological Characteristics of an Artificial Watercourse of a Megalopolis
DP Larionova, OA Davydov
Hydrobiological Journal 53 (5), 2017
2017
Sanitary-Hydrobiological Characteristics of an Artificial Watercourse of a Megalopolis
OAD DP Larionova
Hydrobiological Journal 53 (5) 53 (5), Begel House Inc., 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20