Ольга Кузьменко
Ольга Кузьменко
завідувач НМЦ досліджень, накових проектів та програм, Київський університет імені Бориса Грінченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення характеристик для опису діяльності інноваційно-активних підприємств
ЄІ Логвиненко, ОМ Кузьменко, МВ Плетньов
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal …, 2011
112011
Проблеми співвідношення компетенції парламенту і Рахункової палати у контрольно-бюджетній сфері
О Кузьменко
Право України, 101-105, 2001
102001
Інтеграція Рахункової палати України до міжнародних інститутів вищого незалежного фінансового контролю
О Кузьменко
Фінансове право, 83-85, 2001
102001
Особливості національної інноваційної системи [Електронний ресурс]
О Кузьменко
Режим доступу: http://www. ukrlife. org/main/cxid/8inn_ua. doc, 0
10
Компетенції персоналу підприємства: теоретичний аспект
ОМ Кузьменко, ЕМ Кузьменко
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2016
52016
До проблеми становлення освітології в Україні
ОМ Кузьменко
Освітологічний дискурс, 112-120, 2011
52011
Культурна політика в Україні: гуманіт. безпека, мова, освіта
В Нікітін, М Кузьменко, О Кузьменко
К.: Оптима, 2007
52007
Концептуальні моделі університету
О Кузьменко
Освітологія, 119-124, 2013
42013
Сутність факторингу як засобу фінансування суб’єктів господарювання
ОМ Кузьменко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
42009
Місія та завдання дослідницьких університетів та університетів світового класу
ОМ Кузьменко
Освітологічний дискурс, 179-190, 2014
32014
Трансформація ідеї Університету в контексті ґенези інформаційного суспільства
О Кузьменко
Гілея: науковий вісник, 405-407, 2013
32013
Потенціал розвитку інноваційної діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс]
ОМ Кузьменко, ІМ Літвінова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 1, 2011
32011
Сутність виробничих запасів та їх класифікація
ОМ Кузьменко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
32008
Уроки технології у системі STEAM-освіти
АС Головач, ГВ Джевага
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
22018
Особливості підземної розробки рудних родовищ. Матеріали методичного забезпечення до практичних занять магістрів спеціальності 184 Гірництво
ОМ Кузьменко, ОЄ Хоменко, ММ Кононенко, ДВ Мальцев, ...
НГУ, 2015
22015
Форсайт для розвитку освіти в середньостроковій і довгостроковій перспективі
OM Kuzmenko
Освітологічний дискурс, 108-116, 2014
22014
Трансформація ідеї університету: від першого історичного типу до першої кризи
O Kuzmenko
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 11-16, 2014
22014
Американські концептуальні моделі університету ХХ ст.: соціально філософський аналіз
ОМ Кузьменко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія …, 2014
22014
Corporate university: Ukrainian and world practice
O Kuzmenko
The Advanced Science Journal–2014 4, 46-49, 2014
22014
Освітологія: витоки наукового напряму
В Огнев’юк, СО Сисоєва, ЛЛ Хоружа, ІВ Соколова, ОМ Кузьменко, ...
ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20