Дмитро Соломонко | Dmytro Solomonko
Дмитро Соломонко | Dmytro Solomonko
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток аграрного сектору регіону на основі кластерного підходу
ДО Соломонко
Економіка АПК, 60-66, 2008
112008
Розвиток регіональної системи сільськогосподарського дорадництва в контексті реалізації конкурентних переваг галузей тваринництва
ВА Чемерис, ДО Соломонко
Збірник наукових праць ВНАУ: економічні науки 1 (56), 61-67, 2012
62012
Організаційне (інституційне) забезпечення інноваційної діяльності в аграрному секторі України
ПМ Музика, ДО Соломонко
Сб. материалов ХІІ междунар. науч.-практ. конф.“Проблемы и перспективы …, 2008
32008
Бізнес-модель розвитку сільських територій України
В Чемерис, В Душка, В Максим, Д Соломонко
Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, 154-176, 2019
22019
Земальна реформа як складова парадигми системних економічних трансформацій в Україні
ПМ Музика, ДО Соломонко, НВ Тучак-Петраш
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
12017
Вплив інноваційної діяльності підприємств аграрного сектора на забезпечення місцевого економічного розвитку
DO Solomonko
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Стратегічні пріоритети сталого розвиток підприємств молочного скотарства в Україні
ВА Чемерис, ДО Соломонко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
12012
СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ТА ВПЛИВ НА ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
ПМ Музика, ДО Соломонко
ВІСНИК, 159, 2011
12011
ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
ВА Чемерис, ДО Соломонко
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір …, 0
1
Economic efficiency of livestock organic waste processing into biонumus
V Maksym, D Solomonko, R Lytvyn, O Stepaniuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2021
2021
Conception of multifunctional rural areas regional development
PM Muzyka, LV Goncharenko, DO Solomonko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2020
2020
Economic framework of dairy family farms development
VA Chemerys, VI Dushka, VL Maksym, DO Solomonko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
Економічне обґрунтування розвитку сімейних ферм з виробництва молока
ВА Чемерис, ВІ Душка, ВЛ Максим, ДО Соломонко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
2019
Land reform as part of systemic economic paradigm transformations in Ukraine
P Muzyka, D Solomonko, N Tuchak-Petrash
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Реалізація конкурентного потенціалу розвитку підприємництва на регіональному рівні
ДО Соломонко
АртDрук, 2013
2013
Development of agricultural cooperation in the region as the prerequisite of innovative activity in agriholdings
DO Solomonko
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION IN THE REGION AS THE PREREQUISITE OF INNOVATIVE ACTIVITY IN AGRIHOLDINGS
ДО Соломонко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
Розвиток сільськогосподарської кооперації в регіоні як передумова активізації інноваційної діяльності агроформувань
ДО Соломонко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
ANALYSIS OF FACTORS IMPACT ON INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN REGION
ДО Соломонко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
Modern stance and perspective path of innovative development of dairy farming in Lviv region
DO Solomonko
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20