Юрій Прокопович Битяк, Юрий Прокофьевич Битяк, Yurii Bytiak
Юрій Прокопович Битяк, Юрий Прокофьевич Битяк, Yurii Bytiak
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративне право України: підручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук
К.: Юрінком Інтер 422, 2005
3552005
Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія
ЮП Битяк
Х.: Право 243, 2005
2862005
Административное право Украины (Общая часть): учебное пособие
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Х.: Одиссей, 12-13, 1999
1931999
Адміністративне право України: конспект лекцій
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1996
1491996
Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування
ЮП Битяк
Ярослава Мудрого 419, 380-419, 2006
1162006
Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Конспект лекцій
ЮП Битяк, ВВ Зуй, АТ Комзюк
Харків: Укр. юрид. академія, 1994
1001994
Правова природа адміністративних договорів
Ю Битяк
видавництво" Право", 2001
392001
Адміністративне право: підручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ВВ Богуцький
Х.: Право, 2010
362010
Становлення та шляхи забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві
Ю Битяк
видавництво" Право", 2003
342003
Державна служба та розвиток її демократичних основ
ЮП Битяк
Харків: Укр. юрид. академія, 1990
291990
Адміністративне судочинство як форма забезпечення верховенства права і законності
Ю Битяк
Право України, 4-11, 2011
272011
Адмiнiстративне право України: пiдручник та iн.; за ред. ЮП Битяка
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко
272005
Адміністративне право України: підручник для юридичних вузів і фак.
ЮП Битяк, ВВ Богуцький, ВМ Гаращук
ЮП Битяка. X.,–2000.–520 с, 2000
242000
Административное право Украины:[учебник для студ. высш. учеб. завед. юрид. спец.]/[ЮП Битяк, ВВ Богуцкий, ВН Гаращук и др.]; под ред. проф. ЮП Битяка
ЮП Битяк
Х.: Право, 2003
222003
Державна служба в Україні, її види
Ю Битяк
видавництво" Право", 2000
222000
Административное право Украины: Учебник для студентов высш. учеб. заведений юрид. спец І Под ред. ЮП Бь| тя-ка.-2-е изд., перераб. и доп
ЮП Битяк, ВВ Богуцкий, ВН Гаращук
Х.: Право, 576, 2003
212003
Государственная служба в СССР и развитие ее демократических основ
ЮП Битяк
К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 35, 1990
201990
Проблеми визначення системи законодавства про державну службу
ЮП Битяк
Право України, 22-26, 2006
182006
Державна служба в СРСР і розвиток її демократичних основ:[навч. посіб.]
ЮП Битяк
Київ: НМК ВО, 1990
181990
Административное право Украины (общая часть)
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Учебное пособие. Харьков: ООО «Одисей, 1999
171999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20