Кривов'язюк І.В., Kryvovyazyuk I. V., IV Kryvoviaziuk
Кривов'язюк І.В., Kryvovyazyuk I. V., IV Kryvoviaziuk
Луцький національний технічний університет, Lutsk National Technical University
Verified email at lntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна діагностика: навч. посіб.
ІВ Кривов’язюк
К.: ЦУЛ, 450, 2013
139*2013
Цінні папери в Україні
ВІ Павлов, ІВ Кривов’язюк
К.: Кондор 400, 2004
902004
Економічна діагностика підприємства: теорія, методологія та практика застосування
ІВ Кривов'язюк
Надстир'я, 2007
89*2007
Антикризове управління підприємством:[навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]
ІВ Кривов’язюк
К.: Кондор, 2008
542008
Ринок нерухомості
ВІ Павлов, ІВ Кривов'язюк
К: Кондор, 2006
49*2006
Нерухомість в Україні : підручник для студ. вищ. навч. закл.
ВІ Павлов, ІІ Пилипенко, ІВ Кривов'язюк
Київ: Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2008
48*2008
Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системно-аналітичний підхід: монографія
ІВ Кривов’язюк
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012
37*2012
Підприємство в умовах ринку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ІВ Кривов'язюк
К.: Кондор, 2009
362009
Економічний механізм функціонування підприємства: Структурований курс лекцій: Навчальний посібник
ВІ Павлов, ІВ Кривов'язюк
Надстир'я, 1999
34*1999
Комплексна економічна діагностика підприємства: монографія
ІВ Кривов'язюк, ТВ Божидарнік
РВВ Луцького НТУ, 2012
33*2012
Теорія пропорційності функціонування та розвитку соціально-економічних систем
ІВ Кривов’язюк, ІЯ Тишко
Наука й економіка, 166-173, 2009
32*2009
Теоретичні засади фінансової діагностики підприємства
ІВ Кривов'язюк, ЯО Кость
Вісник Луцького державного технічного університету : зб. наук. праць, 2007
29*2007
Кризові явища в українській економіці та їх зв'язок з циклічністю
ІВ Кривов'язюк
Економіка та держава, 5-8, 2010
28*2010
Механізми стимулювання розвитку сучасного ринку нерухомості
В Павлов, І Кривов’язюк
Регіональна економіка, 67-75, 2005
28*2005
Антикризове управління підприємством:[навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]
ІВ Кривов’язюк
Кривов’язюк ІВ–К.: Кондор, 2008
27*2008
Цінні папери в Україні: Навчальний посібник.–Видання 2-ге, доповнене
ВІ Павлов, ІІ Пилипенко, ІВ Кривов’язюк
К.: Кондор, 400, 2004
25*2004
Україна в міжнародних економічних рейтингах: посткризові синдроми чи апокаліпсис?
ІВ Кривов'язюк, ЮВ Волинчук
Актуальні проблеми економіки, 56-62, 2014
24*2014
Ринок цінних паперів в умовах приватизації: регіональний аспект: монографія
ВІ Павлов, ІВ Кривов’язюк
Луцьк: Надстир'я, 2002
24*2002
Управління надійністю логістичної системи підприємства [Текст] : моногр.
ІВ Кривов'язюк, ЮМ Кулик
Львів: Манускрипт, 2012
21*2012
Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства
ІВ Кривов'язюк, ЮМ Кулик
Актуальні проблеми економіки, 254-262, 2013
20*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20