Кривов'язюк І.В., Kryvovyazyuk I. V., IV Kryvoviaziuk
Кривов'язюк І.В., Kryvovyazyuk I. V., IV Kryvoviaziuk
Луцький національний технічний університет, Lutsk National Technical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна діагностика: навч. посіб.
ІВ Кривов’язюк
К.: ЦУЛ, 450, 2013
120*2013
Економічна діагностика підприємства: теорія, методологія та практика застосування
ІВ Кривов'язюк
Надстир'я, 2007
87*2007
Цінні папери в Україні
ВІ Павлов, ІВ Кривов’язюк
К.: Кондор 400, 2004
852004
Ринок нерухомості
ВІ Павлов, ІВ Кривов'язюк
К: Кондор, 2006
49*2006
Антикризове управління підприємством:[навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]
ІВ Кривов’язюк
Кривов’язюк ІВ–К.: Кондор, 2008
462008
Нерухомість в Україні : підручник для студ. вищ. навч. закл.
ВІ Павлов, ІІ Пилипенко, ІВ Кривов'язюк
Київ: Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2008
45*2008
Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системно-аналітичний підхід: монографія
ІВ Кривов’язюк
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012
36*2012
Підприємство в умовах ринку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ІВ Кривов'язюк
К.: Кондор, 2009
352009
Економічний механізм функціонування підприємства: Структурований курс лекцій: Навчальний посібник
ВІ Павлов, ІВ Кривов'язюк
Надстир'я, 1999
33*1999
Теорія пропорційності функціонування та розвитку соціально-економічних систем
ІВ Кривов’язюк, ІЯ Тишко
Наука й економіка, 166-173, 2009
31*2009
Комплексна економічна діагностика підприємства: монографія
ІВ Кривов'язюк, ТВ Божидарнік
РВВ Луцького НТУ, 2012
30*2012
Кризові явища в українській економіці та їх зв'язок з циклічністю
ІВ Кривов'язюк
Економіка та держава, 5-8, 2010
27*2010
Теоретичні засади фінансової діагностики підприємства
ІВ Кривов'язюк, ЯО Кость
Вісник Луцького державного технічного університету : зб. наук. праць, 2007
27*2007
Механізми стимулювання розвитку сучасного ринку нерухомості
В Павлов, І Кривов’язюк
Регіональна економіка, 67-75, 2005
27*2005
Антикризове управління підприємством: навч. посіб. для студентів ВНЗ
ІВ Кривов’язюк
К.: Кондор, 2008
26*2008
Цінні папери в Україні: Навчальний посібник.–Видання 2-ге, доповнене
ВІ Павлов, ІІ Пилипенко, ІВ Кривов’язюк
К.: Кондор, 400, 2004
24*2004
Ринок цінних паперів в умовах приватизації: регіональний аспект: монографія
ВІ Павлов, ІВ Кривов’язюк
Луцьк: Надстир'я, 2002
22*2002
Україна в міжнародних економічних рейтингах: посткризові синдроми чи апокаліпсис?
ІВ Кривов'язюк, ЮВ Волинчук
Актуальні проблеми економіки, 56-62, 2014
21*2014
Управління надійністю логістичної системи підприємства [Текст] : моногр.
ІВ Кривов'язюк, ЮМ Кулик
Львів: Манускрипт, 2012
21*2012
Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства
ІВ Кривов'язюк, ЮМ Кулик
Актуальні проблеми економіки, 254-262, 2013
20*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20