Кривов'язюк І.В., Kryvovyazyuk I. V., IV Kryvoviaziuk
Кривов'язюк І.В., Kryvovyazyuk I. V., IV Kryvoviaziuk
Луцький національний технічний університет, Lutsk National Technical University
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна діагностика: навч. посіб.
ІВ Кривов’язюк
К.: ЦУЛ, 450, 2013
150*2013
Цінні папери в Україні: Навчальний посібник.–Видання 2-ге, доповнене
ВІ Павлов, ІІ Пилипенко, ІВ Кривов’язюк
К.: Кондор, 400, 2004
116*2004
Економічна діагностика підприємства: теорія, методологія та практика застосування
ІВ Кривов'язюк
Надстир'я, 2007
88*2007
Антикризове управління підприємством:[навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]
ІВ Кривов’язюк
Кривов’язюк ІВ–К.: Кондор, 2008
61*2008
Ринок нерухомості
ВІ Павлов, ІВ Кривов'язюк
К: Кондор, 2006
49*2006
Нерухомість в Україні : підручник для студ. вищ. навч. закл.
ВІ Павлов, ІІ Пилипенко, ІВ Кривов'язюк
Київ: Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2008
48*2008
Комплексна економічна діагностика підприємства: монографія
ІВ Кривов'язюк, ТВ Божидарнік
РВВ Луцького НТУ, 2012
39*2012
Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системно-аналітичний підхід: монографія
ІВ Кривов’язюк
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012
38*2012
Підприємство в умовах ринку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ІВ Кривов'язюк
К.: Кондор, 2009
38*2009
Економічний механізм функціонування підприємства: Структурований курс лекцій: Навчальний посібник
ВІ Павлов, ІВ Кривов'язюк
Надстир'я, 1999
36*1999
Теорія пропорційності функціонування та розвитку соціально-економічних систем
ІВ Кривов’язюк, ІЯ Тишко
Наука й економіка, 166-173, 2009
35*2009
Кризові явища в українській економіці та їх зв'язок з циклічністю
ІВ Кривов'язюк
Економіка та держава, 5-8, 2010
31*2010
Теоретичні засади фінансової діагностики підприємства
ІВ Кривов'язюк, ЯО Кость
Вісник Луцького державного технічного університету : зб. наук. праць, 2007
29*2007
Механізми стимулювання розвитку сучасного ринку нерухомості
В Павлов, І Кривов’язюк
Регіональна економіка, 67-75, 2005
28*2005
Ринок цінних паперів в умовах приватизації: регіональний аспект: монографія
ВІ Павлов, ІВ Кривов’язюк
Луцьк: Надстир'я, 2002
25*2002
Україна в міжнародних економічних рейтингах: посткризові синдроми чи апокаліпсис?
ІВ Кривов'язюк, ЮВ Волинчук
Актуальні проблеми економіки, 56-62, 2014
23*2014
Антикризове управління підприємством: навч. посіб. для студентів ВНЗ
ІВ Кривов’язюк
К.: Кондор, 2008
232008
Реинжиниринг логистических бизнес-процессов и систем как основа их самосовершенствования и развития
ИВ Кривовязюк, ЮМ Кулик
Экономика: реалии времени, 2013
22*2013
Процес прийняття господарських рішень та його вплив на ефективність діяльності підприємства
ІВ Кривов’язюк, АІ Пахольчук
Ефективна економіка, 2013
21*2013
Управління надійністю логістичної системи підприємства [Текст] : моногр.
ІВ Кривов'язюк, ЮМ Кулик
Львів: Манускрипт, 2012
21*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20