Подписаться
Ірина Скакальська
Ірина Скакальська
Доктор історичних наук, професор Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса
Подтвержден адрес электронной почты в домене kogpa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Громадсько-політична діяльність Семена Жука
І Скакальська
Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2006
102006
Українська еліта Волині першої половини ХХ ст.: нариси життя та діяльності: Монографія
І Скакальська
Тернопіль: Астон, 2012
92012
Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині (1921–1939 рр.)
ІБ Скакальська
Вектор, 2013
72013
Еліта: методологія дослідження
І Скакальська
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2012
52012
Інноваційні підходи до управління якістю вищої освіти
КА Семенець-Орлова І., Скакальська І., Шкода Т.
Конкурентоспроможність вищої освіти в умовах інформаційного суспільства …, 2020
42020
Information Exchange and Communication Infrastructure in the public sector
KN Semenets-Orlova Inna, Halytska Nataliia, Klochko Alla, Skakalska Irina
CEUR Workshop Proceedings, s.519-529, 2019
4*2019
Діяльність Семена Жука у національно-визвольному русі українського народу на Волині у міжвоєнний період XX ст
ІБ Скакальська
Ірина Богданівна Скакальська.–Київ, 2005.–19 с, 2005
32005
Громадський потенціал української інтелігенції Західної Волині (1921-1939 рр.)
ІБ Скакальська
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2015
22015
Вплив національної еліти на політичне життя Волинського воєводства (20-30-рр. ХХ ст.)
ІБ Скакальська
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
22013
Громадсько-релігійна та краєзнавча діяльність Арсена Річинського
ІБ Скакальська
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
22012
Внесок української релігійної еліти Волині у розвиток духовного потенціалу народу
ІБ Скакальська
Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Історія/За заг. ред. проф. ІС …, 2011
22011
Відомі постаті Кременецької духовної семінарії 20-30-х років ХХ ст.
ІБ Скакальська
Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія …, 2011
22011
Діяльність української еліти на теренах Волині міжвоєнного періоду ХХ ст.: С. Жук, А. Річинський та У. Самчук
ІБ Скакальська
Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Історія.–Тернопіль: Вид-во ТНПУ …, 2008
22008
The ukrainian elite of Western Volhynia (1921–1939): sources of the research problem
I SKAKALSKA, I SEMENETS-ORLOVA
Східноєвропейський історичний вісник, 141-148, 2019
12019
The ukrainian elite of Western Volhynia (1921 – 1939): sources of the research problem
I Skakalska, I., Semenets-Orlova
Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk 10 (10), S. 141-149., 2019
1*2019
Кооперативна діяльність української еліти Волинського воєводства (1921–1939 рр.)
ІБ Скакальська
Гілея: науковий вісник, 28-31, 2015
12015
Просопографічний портрет українських вчених Західної Волині у першій половині ХХ ст.
ІБ Скакальська
Історія науки і біографістика, 2015
12015
Історія у творчій спадщині Тараса Шевченка: спроба історіософського прочитання
І Скакальська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Позиція депутатів-українців Волині в польському парламенті (1922–1939 рр.)
І Скакальська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Роль української еліти в житті Західної Волині (за матеріалами видання" Церква і нарід" 1936 р.)
І Скакальська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20