Валерій Юрійович Шепітько, Валерий Юрьевич Шепитько, Valery Shepitko
Валерій Юрійович Шепітько, Валерий Юрьевич Шепитько, Valery Shepitko
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Криміналістика
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Глібко, АЛ Дудніков, ...
Видавництво" Право", 2008
1482008
Криміналістика
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Глібко, АЛ Дудніков, ...
Видавництво" Право", 2008
1482008
Криміналістика
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Глібко, АЛ Дудніков, ...
Видавництво" Право", 2008
1482008
Криминалистика: курс лекций
ВЮ Шепитько
Х.: Одиссей, 249, 2003
1482003
Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український)
ВЮ Шепітько
Х.: Право, 318, 2001
1432001
Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український)
ВЮ Шепітько
Х.: Право, 318, 2001
1432001
Юридична психологія
ВО Коновалова, ВЮ Шепітько
К.: ІнЮре, 2004
1402004
Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія
ВЮ Шепітько
Х.: Харків юридичний 432, 2007
1202007
Теория криминалистической тактики: Монография
ВЮ Шепитько
Х.: Гриф 350, 2002
1132002
Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике
ВЮ Шепитько
Харьков: Оригинал, 1995
1131995
Обыск в системе следственных действий (Тактикокриминалистический анализ): Научно-практическое пособие
СФ Денисюк, ВЮ Шепитько
Х.: Консум, 1999
851999
Довідник слідчого
ВЮ Шепітько
Київ: Ін Юре, 2001
802001
Основы юридической психологии: учебник
ВЕ Коновалова, ВЮ Шепитько
Х.: Одиссей, 2005
782005
Юридична психологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ВО Ко новалова, ВЮ Шепітько
ВО Коновалова
К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре, 2004
742004
Криминалистическая тактика: теории и тенденции:[учеб. пособ.]
ВЕ Коновалова, ВЮ Шепитько
Х.: Гриф, 1997
691997
Обыск: тактика и психология
ВЕ Коновалова, ВЮ Шепитько
Х.: Консум, 18, 1997
581997
Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями
ВЮ Шепитько
Харьков: Нац. юрид. акад. Украины, 63, 2000
482000
Вибрані твори/Избранные труды
ВЮ Шепітько
Х.: Вид. агенція «Апостіль, 2010
442010
Психологія судової діяльності: Навч. посібник
ВЮ Шепітько
Х.: Право, 2006
442006
Криминалистика XXI века: предмет познания, задачи и тенденции в новых условиях
ВЮ Шепитько
Современное состояние и развитие криминалистики: сб. науч. трудов/под ред …, 2012
332012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20