Підписатись
Валерій Юрійович Шепітько, Валерий Юрьевич Шепитько, Valery Shepitko
Валерій Юрійович Шепітько, Валерий Юрьевич Шепитько, Valery Shepitko
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Криміналістика
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ВМ Глібко, АЛ Дудніков, ...
Видавництво" Право", 2008
3372008
Криминалистика: курс лекций
ВЮ Шепитько
Х.: Одиссей, 249, 2003
2822003
Юридична психологія
ВО Коновалова, ВЮ Шепітько
К.: Ін Юре, 2004
2782004
Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія
ВЮ Шепітько
Харків: Харків юридичний 432, 2007
2132007
Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике
ВЮ Шепитько
Харьков: РИП «Оригинал, 1995
1841995
Теория криминалистической тактики: монография
ВЮ Шепитько
Харьков: Гриф, 309-310, 2002
1722002
Криміналістика: підручник
ВЮ Шепітько
К.: Ін Юре, 2010
1502010
Основы юридической психологии: учебник
ВЕ Коновалова, ВЮ Шепитько
Харьков: Одиссей, 2005
1162005
Юридична психологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ВО Ко новалова, ВЮ Шепітько
ВО Коновалова
К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре, 2004
1112004
Довідник слідчого
ВЮ Шепітько
Київ: Ін Юре, 2001
1052001
Криминалистическая тактика: теории и тенденции:[учеб. пособ.]
ВЕ Коновалова, ВЮ Шепитько
Х.: Гриф 255, 1997
961997
Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями
ВЮ Шепитько
Харьков: Нац. юрид. акад. Украины, 63, 2000
842000
Обыск: тактика и психология:[учеб. пособие]
ВЕ Коновалова, ВЮ Шепитько
Х.: Гриф, 1997
831997
Психологія судової діяльності: навч. посібник
ВЮ Шепітько
Х.: Право, 2006
672006
Вибрані твори/Избранные труды
ВЮ Шепітько
Х.: Вид. агенція «Апостіль, 2010
632010
Криминалистика ХХI века: предмет познания, задачи и тенденции в новых условиях
ВЮ Шепитько
Современное состояние и развитие криминалистики, 43-45, 2012
562012
Проблеми використання спеціальних знань крізь призму сучасного кримінального судочинства в Україні
ВЮ Шепітько
Судова експертиза 1, 11-18, 2014
522014
Допит: наук.-практ. посіб
ВЮ Шепітько
Х.: КримАрт, 40, 1998
461998
Изменчивость криминалистики в ХХІ веке и ее задачи в современных условиях
ВЮ Шепитько
Криміналістика ХХІ століття: матеріали міжнар. наук.-практ. конф, 25-26, 2010
452010
Криміналістика: словник термінів
ВЮ Шепітько
К.: Ін Юре, 2004
442004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20