Катерина Михайлівна Азізова (Kateryna Azizova); ORCID ID: 0000-0003-0539-5489
Катерина Михайлівна Азізова (Kateryna Azizova); ORCID ID: 0000-0003-0539-5489
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Project finance risk management for public-private partnership
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
Investment Management and Financial Innovations, 171-180, 2017
132017
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, КМ Азізова
ХНЕУ, 2010
102010
Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку
КМ Азізова, ЮС Тисячна, ОМ Рац
Актуальні проблеми економіки, 427-437, 2015
6*2015
Управління активами і пасивами банку: сутність та методичні підходи
КМ Азізова, ТЮ Сергіївна
Економічний простір, 74-93, 2016
52016
Комплексна оцінка достатності ресурсного потенціалу банку
КМ Азізова, ЕМ Азизова
ВД" ІНЖЕК", 2014
52014
COMPREHENSIVE TECHNOLOGY OF BENCHMARKING AS AN INSTRUMENT OF PROVIDING FINANCIAL SECURITY FOR A BANK.
YS Tysyachna, KM Azizova, OM Rats
Actual Problems of Economics/Aktual'ni Problemi Ekonomìki 167 (5), 427-437, 2015
42015
Система контролінгу капіталу підприємства
КМ Азізова
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 75-82, 2010
42010
Етапи моніторингу якості освіти у вищому навчальному закладі
K AZIZOVA
Витоки педагогічної майстерності, 3-12, 2016
32016
Контролінг як технологія управління фінансовими та нефінансовими структурами: монографія
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, КМ Азізова, МВ Максімова, ОН Колодизев, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
32014
Аналіз та оцінка конкурентного середовища банківської установи
КМ Азізова
Економічний простір, 180-190, 2013
32013
Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу
КМ Азізова, ЕМ Азизова
ХНЕУ, 2011
32011
Обґрунтування рівнів відхилень підконтрольних показників функціонування капіталу підприємства
ІМ Чмутова, КМ Азізова
Коммунальное хозяйство городов, 198-206, 2011
32011
Побудова системи моніторингу функціонування капіталу підприємства
КМ Азізова
Коммунальное хозяйство городов, 211-222, 2010
32010
Контролінг на підприємстві: сутність та зміст
КМ Азізова
Економіка: проблеми теорії та практики 2 (241), 461-473, 2008
32008
Тренінгове навчання в закладі вищої освіти : навчально-методичний посібник
МВ Афанасьєв, ГА Полякова, КМ Азізова, та ін.
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21071, 2018
22018
Андеррайтинг: сутність, форми та особливості впровадження в банківській сектор України
КМ Азізова, ОМ Рац, ЛО Чабанова, ЕМ Азизова, ОН Рац, ЛА Чабанова
22014
Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні
КМ Азізова, МЮ Ходаківська
Комунальне господарство міст, 287-291, 2012
22012
Використання бенчмаркінгу в процесі контролінгу капіталу підприємств
КМ Азізова
Науковий вісник Ужгородського університету 2 (28), 14-22, 2009
22009
Загальна характеристика банківських операцій з платіжними картками
КМ Азізова, ЕМ Азизова
12016
Моніторинг у вищому навчальному закладі як інформаційно-аналітична система
КМ Азізова
Теорія і методика професійної освіти, 1-12, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20