Катерина Михайлівна Азізова (Kateryna Azizova); ORCID ID: 0000-0003-0539-5489
Катерина Михайлівна Азізова (Kateryna Azizova); ORCID ID: 0000-0003-0539-5489
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, КМ Азізова
ХНЕУ, 2010
82010
Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку
КМ Азізова, ЮС Тисячна, ОМ Рац
Актуальні проблеми економіки, 427-437, 2015
62015
Комплексна оцінка достатності ресурсного потенціалу банку
КМ Азізова
Бізнес Інформ, 236-241, 2014
62014
Управління активами і пасивами банку: сутність та методичні підходи
КМ Азізова, ТЮ Сергіївна
Економічний простір, 74-93, 2016
42016
Project finance risk management for public-private partnership
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
Investment Management and Financial Innovations, 171-180, 2017
32017
COMPREHENSIVE TECHNOLOGY OF BENCHMARKING AS AN INSTRUMENT OF PROVIDING FINANCIAL SECURITY FOR A BANK.
YS Tysyachna, KM Azizova, OM Rats
Actual Problems of Economics/Aktual'ni Problemi Ekonomìki 167 (5), 427-437, 2015
32015
Аналіз та оцінка конкурентного середовища банківської установи
КМ Азізова
Економічний простір, 180-190, 2013
32013
Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні
КМ Азізова, МЮ Ходаківська
Комунальне господарство міст, 287-291, 2012
32012
Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу
КМ Азізова, ЕМ Азизова
ХНЕУ, 2011
32011
Система контролінгу капіталу підприємства
КМ Азізова
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 75-82, 2010
32010
Контролінг на підприємстві: сутність та зміст
КМ Азізова
Економіка: проблеми теорії та практики 2 (241), 461-473, 2008
32008
Андеррайтинг: сутність, форми та особливості впровадження в банківський сектор україни
КМ Азізова, ОМ Рац, ЛО Чабанова
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 151-154, 2014
22014
Побудова системи моніторингу функціонування капіталу підприємства
КМ Азізова
Коммунальное хозяйство городов, 211-222, 2010
22010
Обгрунтування методів управління розвитком кредитування в системі забезпечення економічної безпеки банків
КМ Азізова, ЮС Тисячна
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 58-64, 2012
1*2012
Обґрунтування методів управління ризиком кредитування в системі забезпечення економічної безпеки банків
КМ Азізова, ЮС Тысячная
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (13), 58-63, 2012
12012
Елементи системи контролінгу на підприємстві
КМ Азізова
Наука: теорія і практика 3, 47-51, 2008
12008
Тренінгове навчання в закладі вищої освіти : навчально-методичний посібник
МВ Афанасьєв, ГА Полякова, КМ Азізова, та ін.
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21071, 2018
2018
СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У БАНКУ
КМ Азізова, ЮВ Ус
ББК 65.26 я4 С 56, 25, 2018
2018
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БАНКУ
К Азізова, Ю Ус
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Харківського національного …, 2018
2018
Фінансовий аналіз активів і пасивів системно важливих банків України
ЮС Тисячна, КМ Азізова
Економічний аналіз 23 (1), 137-144, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20