Подписаться
Катерина Михайлівна Азізова (Kateryna Azizova); ORCID ID: 0000-0003-0539-5489
Катерина Михайлівна Азізова (Kateryna Azizova); ORCID ID: 0000-0003-0539-5489
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Project finance risk management for public-private partnership
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
Investment Management and Financial Innovations, 171-180, 2017
222017
Управління активами і пасивами банку: сутність та методичні підходи
КМ Азізова, ТЮ Сергіївна
Економічний простір, 74-93, 2016
162016
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, КМ Азізова
ХНЕУ, 2010
112010
Загальна характеристика банківських операцій з платіжними картками
КМ Азізова, ЕМ Азизова
92016
Комплексна оцінка достатності ресурсного потенціалу банку
КМ Азізова
ВД" ІНЖЕК", 2014
92014
Податкові наслідки та ризики застосування митних режимів
О Найденко, Д Островський, К Азізова
Економіка та суспільство, 2021
82021
Управління оборотними активами промислових підприємств: сучасні підходи
О Колодізєв, К Азізова
Економіка та суспільство, 2021
72021
Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку
КМ Азізова, ЮС Тисячна, ОМ Рац
Актуальні проблеми економіки, 427-437, 2015
7*2015
Контролінг як технологія управління фінансовими та нефінансовими структурами: монографія
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, КМ Азізова, МВ Максімова
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
72014
Митні правила захисту інтелектуальної власності в Україні
ОЄ Найденко, КМ Азізова, ДМ Островський
62021
Project finance risk management for public-private partnership. Investment Management and Financial Innovations, 14 (4), 171-180
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
62017
Research of the concept of quality education
AG Polyakova, KM Azizova
52020
Етапи моніторингу якості освіти у вищому навчальному закладі
К Азізова
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 3-12, 2016
52016
COMPREHENSIVE TECHNOLOGY OF BENCHMARKING AS AN INSTRUMENT OF PROVIDING FINANCIAL SECURITY FOR A BANK.
YS Tysyachna, KM Azizova, OM Rats
Actual Problems of Economics/Aktual'ni Problemi Ekonomìki 167 (5), 427-437, 2015
52015
Kompleksna otsinka dostatnosti resursnoho potentsialu banku [Comprehensive assessment of the adequacy of the bank's resource potential]
KM Azizova
Biznes Inform–Business Inform, 236-241, 2014
52014
Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу
КМ Азізова, ЕМ Азизова
ХНЕУ, 2011
42011
Система контролінгу капіталу підприємства
КМ Азізова
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 75-82, 2010
42010
Фінансовий облік у банках: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030508" Фінанси і кредит"
ІМ Чмутова, КМ Азізова, ОВ Лебідь
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
32015
Аналіз та оцінка конкурентного середовища банківської установи
КМ Азізова
Економічний простір, 180-190, 2013
32013
Обґрунтування рівнів відхилень підконтрольних показників функціонування капіталу підприємства
ІМ Чмутова, КМ Азізова
Коммунальное хозяйство городов, 198-206, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20