Катерина Михайлівна Азізова (Kateryna Azizova); ORCID ID: 0000-0003-0539-5489
Катерина Михайлівна Азізова (Kateryna Azizova); ORCID ID: 0000-0003-0539-5489
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, КМ Азізова
ХНЕУ, 2010
102010
Project finance risk management for public-private partnership
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
Investment Management and Financial Innovations, 171-180, 2017
62017
Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку
КМ Азізова, ЮС Тисячна, ОМ Рац
Актуальні проблеми економіки, 427-437, 2015
62015
Комплексна оцінка достатності ресурсного потенціалу банку
КМ Азізова, ЕМ Азизова
ВД" ІНЖЕК", 2014
62014
Управління активами і пасивами банку: сутність та методичні підходи
КМ Азізова, ТЮ Сергіївна
Економічний простір, 74-93, 2016
42016
COMPREHENSIVE TECHNOLOGY OF BENCHMARKING AS AN INSTRUMENT OF PROVIDING FINANCIAL SECURITY FOR A BANK.
YS Tysyachna, KM Azizova, OM Rats
Actual Problems of Economics/Aktual'ni Problemi Ekonomìki 167 (5), 427-437, 2015
42015
Система контролінгу капіталу підприємства
КМ Азізова
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 75-82, 2010
42010
Контролінг на підприємстві: сутність та зміст
КМ Азізова
Економіка: проблеми теорії та практики 2 (241), 461-473, 2008
42008
Контролінг як технологія управління фінансовими та нефінансовими структурами: монографія
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, КМ Азізова, МВ Максімова, ОН Колодизев, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
32014
Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні
КМ Азізова, МЮ Ходаківська
Комунальне господарство міст, 287-291, 2012
32012
Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу
КМ Азізова, ЕМ Азизова
ХНЕУ, 2011
32011
Побудова системи моніторингу функціонування капіталу підприємства
КМ Азізова
Коммунальное хозяйство городов, 211-222, 2010
32010
Тренінгове навчання в закладі вищої освіти : навчально-методичний посібник
МВ Афанасьєв, ГА Полякова, КМ Азізова, та ін.
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21071, 2018
22018
Андеррайтинг: сутність, форми та особливості впровадження в банківський сектор україни
КМ Азізова, ОМ Рац, ЛО Чабанова
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 151-154, 2014
22014
Аналіз та оцінка конкурентного середовища банківської установи
КМ Азізова
Економічний простір, 180-190, 2013
22013
Етапи моніторингу якості освіти у вищому навчальному закладі
K AZIZOVA
Витоки педагогічної майстерності, 3-12, 2016
12016
Моніторинг у вищому навчальному закладі як інформаційно-аналітична система
КМ Азізова
Теорія і методика професійної освіти, 1-12, 2015
12015
Дослідження методів управління проблемними кредитами банку
КМ Азізова, ЄО Полтавська
Вісник Міжнародного слов'янського університету. Сер.: Економічні науки, 102-110, 2013
12013
Обгрунтування методів управління розвитком кредитування в системі забезпечення економічної безпеки банків
КМ Азізова, ЮС Тисячна
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 58-64, 2012
1*2012
Обґрунтування методів управління ризиком кредитування в системі забезпечення економічної безпеки банків
КМ Азізова, ЮС Тысячная
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (13), 58-63, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20