Марина Віталіївна Чорна
Марина Віталіївна Чорна
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств
МВ Чорна, СВ Глухова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2012
138*2012
Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія
МВ Чорна
ХДУХТ, 2010
65*2010
Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі: монографія
МВ Чорна, ЛМ Філіпішина
Харків: ХДУХТ 155, 57, 2007
502007
Проектний аналіз: навчальний посібник
МВ Чорна
Харків: Консум, 2003
422003
Формування ефективної інвестиційної політики підприємства: монографія
МВ Чорна, Г СВ
Харків: ФО-П Шейніна ОВ, 2010
362010
Методичний підхід до оцінки структури попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства
МВ Чорна, ОЄ Чатченко
Бізнес Інформ, 212-216, 2013
212013
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі. Монографія
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорна, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
182014
Оцiнка ефективностi iнновацiйної дiяльностi пiдприємств: монографiя
МВ Чорна, СВ Глухова
182012
Концептуальна модель економічної безпеки будівельного підприємства [Електронний ресурс]
МВ Чорна
Ефективна економіка, 2012
162012
Взаємозв'язок основних понять теорії конкурентоспроможності
МВ Чорна
Видавництво СумДУ, 2009
162009
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі: монографія
НО Власова, МВ Чорна, СО Зубков
Харків: ХдУХТ, 2008
152008
Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємств роздрiбної торгiвлi: теоретико-методологiчнi засади та практичний iнструментарiй: монографiя
МВ Чорна
122010
Особливості управління розвитком підприємств ресторанного господарства
МВ Чорна, МС Коваль
Ефективна економіка, 2015
102015
Підбір персоналу на підприємстві: системний та процесний підходи
МВ Чорна, ММ Білоножко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 69-76, 2013
92013
Оцінка конкурентостійкості підприємств роздрібної торгівлі:[монографія]
МВ Чорна, ЮА Сімех
Харків: ХДТУБА, 177, 2010
9*2010
Економіка торгівлі: навчально-методичний посібник
МВ Чорна, ТБ Кушнір, ОВ Михайлова
Х.: ХДУХТ, 221, 2015
82015
Трансформація підходів до визначення джерел формування конкурентних переваг підприємства
МВ Чорна
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
82009
Дослідження сутності поняття" інновація" та його сучасних особливостей
МВ Чорна, СВ Глухова
Хмельницький національний університет, 2009
82009
Оцінка фінансового стану в аспекті забезпечення конкурентостійкості торговельного підприємства
МВ Чорна
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 212-218, 2008
82008
Стратегічні напрями інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі
МВ Чорна, СВ Глухова
Харків: ХДУХТ, 2012
72012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20