Подписаться
Марина Віталіївна Чорна
Марина Віталіївна Чорна
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств
МВ Чорна, СВ Глухова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2012
196*2012
Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія
МВ Чорна
ХДУХТ, 2010
75*2010
Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі: монографія
МВ Чорна, ЛМ Філіпішина
Харків: ХДУХТ 155, 57, 2007
572007
Проектний аналіз: навчальний посібник
МВ Чорна
Харків: Консум, 2003
512003
Формування ефективної інвестиційної політики підприємства: монографія
МВ Чорна, Г СВ
Харків: ФО-П Шейніна ОВ, 2010
452010
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі. Монографія
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорна, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
292014
Методичний підхід до оцінки структури попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства
МВ Чорна, ОЄ Чатченко
Бізнес Інформ, 212-216, 2013
272013
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі
МВ Чорна, ОВ Березін, НГ Міценко
Харків: ХдУХТ, 2008
212008
Концептуальна модель економічної безпеки будівельного підприємства [Електронний ресурс]
МВ Чорна, ІВ Пірятінська
Ефективна економіка, 2012
192012
Управління витратами. Навчальний посібник
МВ Чорна, ПВ Смірнова, РМ Бугріменко
Харків: ХДУХТ, 2017
152017
Підбір персоналу на підприємстві: системний та процесний підходи
МВ Чорна, ММ Білоножко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 69-76, 2013
152013
Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємств роздрiбної торгiвлi: теоретико-методологiчнi засади та практичний iнструментарiй: монографiя
МВ Чорна
152010
Взаємозв'язок основних понять теорії конкурентоспроможності
МВ Чорна
Видавництво СумДУ, 2009
152009
Стратегічні напрями інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі
МВ Чорна, СВ Глухова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 210-216, 2012
142012
Принципи, функції та методи управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі
МВ Чорна, ОС Шуміло
Харків: ХДУХТ, 2016
122016
Особливості управління розвитком підприємств ресторанного господарства
МВ Чорна, МС Коваль
Ефективна економіка, 2015
122015
Оцінка конкурентостійкості підприємств роздрібної торгівлі:[монографія]
МВ Чорна, ЮА Сімех
Харків: ХДТУБА, 177, 2010
10*2010
Трансформація підходів до визначення джерел формування конкурентних переваг підприємства
МВ Чорна
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
102009
Дослідження сутності поняття" інновація" та його сучасних особливостей
МВ Чорна, СВ Глухова
Хмельницький національний університет, 2009
92009
Оцінка фінансового стану в аспекті забезпечення конкурентостійкості торговельного підприємства
МВ Чорна
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 212-218, 2008
92008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20