Підписатись
Раїса Гришкова / Raisa Hryshkova
Раїса Гришкова / Raisa Hryshkova
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ В ВНЗ
О ЛУБЯНОВА
Наукові записки.–Випуск 104 (2).–Серія: Філологічні науки (мовознавство): У …, 2007
1442007
Методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням студентів нефілологічних спеціальностей
РО Гришкова
ЧДУ ім. Петра Могили, 2015
532015
Педагогічні засади формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки
РО Гришкова
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007
482007
Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей вищих закладів освіти
РО Гришкова
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2000
372000
Іншомовна освіта в Україні у контексті євроінтеграції
РО Гришкова
Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра …, 2007
192007
Психолого-педагогічні умови особистісно орієнтованого вивчення іноземної мови
Р Гришкова
192000
Шляхи впровадження нових методичних принципів навчання іноземної мови
РО Гришкова
Вересень.–МОІППО.–Миколаїв, 51-57, 2003
122003
Формування соціокультурної компетенції студентів нефілологічного профілю
ОВ Гаврилова
Молодий вчений, 376-379, 2017
112017
Імплементація європейських освітніх стандартів у навчання англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей
РО Гришкова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
92010
Особистісно‐орієнтоване навчання іноземної мови
РО Гришкова
Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній підготовці …, 2000
92000
Міжпредметна координація у навчанні професійно спрямованої англійської мови та фахових дисциплін
РО Гришкова
Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного ун-ту ім. Петра Могили …, 2007
82007
Культурологічний підхід до навчання як передумова розширення іншомовної соціокультурної компетенції студентів
РО Гришкова
Мова і культура (науковий журнал).–К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 9-13, 2007
82007
Умови формування соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі вивчення англійської мови
РО Гришкова
Наук. пр. Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра …, 2004
82004
Технологія особистісно орієнтованого вивчення іноземної мови
РО Гришкова
Освітні технології у школі та вузі: матеріали наук.-практ. конф.− Миколаїв, 1999
81999
Медіаосвіта як чинник модернізації вітчизняної вищої школи
РО Гришкова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
72012
Формування iншомовної соцiокультурної компетенцiї студентiв нефiлологiчних спецiальностей: Монографiя
РО Гришкова
72007
Педагогiчнi засади формування iншомовної соцiокультурної компетенцiї студентiв нефiлологiчних спецiальностей у процесi фахової пiдготовки
РО Гришкова
62007
Діалог культур як проблема сучасної освіти
РО Гришкова
Наук. Праці МФ НаУКМА.–Миколаїв, 12-15, 2001
62001
Культурологічний підхід до навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей
РО Гришкова
РО Гришкова Мова і культура.–К.: Вид-во Дім Д. Бураго, 267-271, 2004
52004
Роль особистісно орієнтованих навчально-педагогічних ситуацій у формуванні особистості студентів
Р Гришкова
Педагогіка: зб. наук. праць/МФ НаУКМА.–Миколаїв 7, 33-37, 2000
52000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20