Подписаться
Єрмаков Олександр Юхимович
Єрмаков Олександр Юхимович
д.е.н., професор, професор кафедри економіки Національного університету біоресурсів і
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва
ГЄ Мазнєв
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 36-47, 2016
69*2016
Розвиток регіонального ринку оренди сільськогосподарських земель
ОЮ Єрмаков, АВ Кравченко
Економіка АПК 6, 10-14, 2007
512007
Методологія економічного дослідження організаційних форм виробництва
ОЮ Єрмаков
Економіка АПК, 31-37, 2003
482003
Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону
ВС Кушнірук, ВС Кушнирук, ОЮ Єрмаков, ОЮ Ермаков, ОВ Шебаніна, ...
422009
Формування і ефективність використання трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах: монографія
ОЮ Єрмаков, ОВ Величко
К.: Аграр Медіа Груп, 2010
392010
Організаційно-економічний механізм зростання конкурентостійкості сільськогосподарських підприємств
МР Судомир
Мелітополь: ТДАТУ, 2017
34*2017
Організація сільськогосподарського виробництва
ОЮ Єрмаков
К.: НАУ, 2007
322007
Основи методології наукових економічних досліджень: навч. посіб
ОЮ Єрмаков, ГБ Погріщук, ВІ Чорнодон
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009
292009
Теоретична структура механізму фінансового забезпечення розвитку сільських територій
АГ Бидик
Інноваційна економіка, 156, 2013
252013
Ефективність інвестицій у садівництво
ОЮ Єрмаков, МІ Кісіль, ВІ Чорнодон
моногр./ОЮ Єрмаков, МІ Кісіль, ВІ Чорнодон.–Т.: Крок, 2011
242011
Ресурсно-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств: монографія
ОЮ Єрмаков, НІ Труш
ОЮ Єрмаков, НІ Труш–К.: ЦП «Компринт, 2012
192012
Ресурсний потенціал сільських територій та особливості його відтворення і використання в аграрній сфері
ОЮ Єрмаков
Науковий вісник НУБіП України, 133-141, 2011
192011
TO QUESTION OF ESTIMATION OF PRODUCTION POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
VVN OU Ermakov, OV Velichko, LV Bohach
Financial and credit activity: problems of theory and practice 3 (26), 162-168, 2018
182018
Фінансово-інвестиційне забезпечення виробничих інновацій та соціальної відповідальності аграрних підприємств
ОЮ Єрмаков, ММ Ігнатенко
Інвестиції: практика та досвід, 7-10, 2015
182015
Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств: монографія
ОЮ Єрмаков, АА Гребеннікова
Ніжин: ПП Лисенко ММ, 2011
182011
Формування економічно стійкого виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств
О Єрмаков, В Нагорний
ЦП "Компринт", 2015
172015
Трудові ресурси сільських територій та ефективність їх використання в сільськогосподарських підприємствах
ОЮ Єрмаков, ММ Жибак, ОВ Величко
Агросвіт, 15-19, 2009
152009
Методологія формування стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств
ОЮ Єрмаков, ОО Лайко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
142014
Агропромислова інтеграція у садівництві в умовах формування ринкових відносин
ОМ Шестопаль, ОЮ Єрмаков, ДО Баюра
Садівництво.–1995.–Вип 44, 95-102, 1995
141995
Методологічні засади створення та ефективного функціонування інноваційних технологічних кластерів
ГЄ Мазнєв
Економіка АПК, 70-77, 2015
132015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20