Подписаться
Светлана Пухно
Светлана Пухно
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості проходження адаптації першокурсників ВНЗ як чинник формування системи професійних знань
СВ Пухно
Физико-математическое образование, 115-125, 2016
112016
Особливості організації навчально-дослідної роботи студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ
Т Максименко, С Пухно
Физико-математическое образование, 39-47, 2015
112015
Значення тренінгової роботи в процесі формування психологічної культури майбутніх вчителів фізико-математичних дисциплін
СВ Пухно
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 0
7
Самооцінка студентів закладів вищої освіти як чинник успішності навчання
СВ Пухно
Слобожанський науковий вісник. Серія: Психологія, 35-39, 2023
62023
Психологічні аспекти мотивації майбутніх викладачів фізико-математичних дисциплін
СВ Пухно
СумДПУ імені АС Макаренка, 2014
62014
Мотивація до навчання як фактор успішності адаптації першокурсників закладів вищої освіти
СВ Пухно
Проблеми сучасної психології, 121-126, 2018
52018
Університетська психологія в Україні в першій половині ХІХ століття
ВТ Куєвда, ВД Потапова, ГВ Куценко
52007
Значення психологічної культури в процесі формування самооцінки професійно важливих якостей майбутнього педагога
СВ Пухно
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 240-250, 2018
42018
Емоційна стійкість як складова емоційно-етичної компетентності майбутніх вчителів
СВ Пухно, ТІ Щербак
СумДПУ імені АС Макаренка, 2022
32022
Розвиток емоційно-вольового компоненту комунікативної компетентності майбутніх педагогів
СБ Кузікова, СВ Пухно
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 175-186, 2019
32019
Теоретичні засади професійної компетентності сучасного педагога
С Луценко, С Пухно
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 258-269, 2017
32017
Розвиток творчих здібностей в процесі формування психологічної культури майбутніх вчителів
СВ Пухно, АВ Харченко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
32016
Курсова робота як форма позааудиторної самостійної роботи студентів ВНЗ
ІВ Михайличенко, СВ Пухно
Сумський державний університет, 2016
32016
Курсова робота як різновид організації самостійної дослідницької діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів
СВ Пухно
Педагогічний альманах: Збірник наукових праць.–Херсон: РІПО, 162-166, 2010
32010
Дослідження музичних здібностей піаністів
ТІ Щербак, СВ Пухно
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2020
22020
3.3. Формування конфліктологічної компетентності майбутніх вчителів інформатики, математики, фізики в ході вивчення дисципліни «Психологія»
СВ Пухно
Рекомендовано до друку Вченою радою Сумського державного педагогічного …, 2020
22020
Психологічні ідеї ПД Юркевича–представника вітчизняної філософсько-психологічної думки XIX століття
С Пухно
Світогляд-Філософія-Релігія, 119-129, 2014
22014
Самостійна науково-дослідна робота студентів вищих навчальних закладів освіти як складова їх професійної компетентності
С Пухно
Світогляд-Філософія-Релігія, 83-91, 2013
22013
Курсова робота як різновид науково-дослідної діяльності студентів
СВ Пухно
22011
Формування навичок долання комунікативних бар’єрів у спілкуванні як складової комунікативної компетентності майбутнього вчителя в ході вивчення дисципліни «Психологія»
СВ Пухно
Редакційна колегія: АА Сбруєва–доктор педагогічних наук, професор …, 0
2
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20