Володимир Кравченко Георгійович
Володимир Кравченко Георгійович
доцент кафедри інформатики, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гібридний метод підтримки та прийняття управлінських рішень на основі обробки експертних суджень і нечіткої логіки
В Кравченко
Формування ринкової економіки в Україні, 165-168, 2012
62012
Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом
ЛВ Дробязко
Теорія та практика державного управління, 41-50, 2012
62012
Система мотивації персоналу в управлінні за цілями як основа розвитку підприємства
В Кравченко, Н Лисяна
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 70-86, 2016
52016
Проектування автоматизованих інформаційних систем: навч. посіб
ВГ Кравченко
К.: КНЕУ 360, 2008
52008
Відповідальний маркетинг як напрям підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
ТВ Кравченко
За заг. ред. проф. Єханурова ЮІ, Филюк ГМ, 383, 2015
22015
Економіко-математична модель змішаного транспортного терміналу
В Кравченко
Научные труды ОНАС им. АС Попова, 2003
22003
Концептуальні аспекти аналізу ефективності процесів формування та використання оборотного капіталу підприємств
ТВ Кравченко
Наукові праці. Економіка 285 (273), 2016
12016
СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ ІЄРАРХІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
В Кравченко
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 110-117, 2012
12012
Соціальний механізм державного управління ризиками в суспільстві
ТВ Кравченко
Держава та регіони. Серія: Державне управління, 149-155, 2011
12011
Аналіз соціально-економічної ефективності формування та використання оборотного капіталу в управлінні підприємством
ТВ Кравченко
ЖДТУ, 2010
12010
Використання засобів дистанційного навчання при організації самостійної роботи студентів
ВМ Сидоренко, ВН Сидоренко, ВГ Кравченко, ВГ Кравченко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
12006
МОДЕЛЬ ЛОКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
ВГ Кравченко, ТВ Кравченко
Проблеми системного підходу в економіці 1 (28), 53-59, 0
1
Гранично-складні умови до інформаційної безпеки еволюційних систем управління
ВГ Кравченко, ВГ Кравченко, ВМ Сидоренко, ВН Сидоренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Обґрунтування вибору платформи електронної (дистанційної) освіти
ВГ Кравченко, ВГ Кравченко, ВМ Сидоренко, ВН Сидоренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ B2B-МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ТВ Кравченко, ВВ Захарченко
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків …, 2018
2018
Моделювання динаміки економічного розвитку регіону в ринкових умовах
ВГ Кравченко, ТВ Кравченко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 182-186, 2017
2017
Моделювання динаміки економічного розвитку регіонув ринкових умовах
ВГ Кравченко, ВГ Кравченко, ТВ Кравченко, ТВ Кравченко
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2017
2017
Основні принципи оцінювання при студентоцентричному підході до навчання
ВГ Кравченко, ВГ Кравченко, ВМ Сидоренко, ВН Сидоренко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Развитие аграрного сектора Украины в условиях евроинтеграционных процессов
ТВ Кравченко, ЕВ Пименова, МС Римкина
Теоретичні та прикладні питання економіки, 163-175, 2016
2016
Обліково-інформаційне забезпечення удосконаленої поточної оцінки результатів роботи кредитного відділу комерційного банку
ЮТ Труш, ТВ Кравченко, НО Котенко
Економічний простір, 200-213, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20