Куцик Петро Олексійович [Petro Kutsyk]
Куцик Петро Олексійович [Petro Kutsyk]
Львівський торгівельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України
АВ Куценко
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008.–205 с., 2008
196*2008
Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності
ПОК М.В.Корягін
К. : Інтерсервіс, 2016
892016
ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМ²КА: ПРИНЦИПИ СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦ²ОНУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ПО Куцик, О Ковтун, Г Башнянин
742015
Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку
МВК П.О.Куцик
Львів : ЛКА, 2015
63*2015
Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку
МВ Корягін, ПО Куцик
Львів: Видавництво ЛКА, 2015
632015
Концептуальні підходи до розгляду інформаційних систем обліку в корпоративному управлінні
ПО Куцик
Облік і фінанси, 52-59, 2013
412013
Внутрішньогосподарський оперативний облік і контроль у системі управління діяльністю виробничих підприємств
СА Кошкаров, ВІ Бачинський, ПО Куцик
Чернівці: Золоті литаври 259, 2012
372012
Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства: монографія
ЯД Качмарик, ПО Куцик, РЛ Лупак, ІЯ Качмарик
Львів: Літературна агенція «Піраміда, 2012
222012
Розвиток методології інтегрованого обліку в умовах застосування корпоративних інформаційних систем
ПО Куцик
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 140-142, 2010
222010
Сучасне трактування, склад і особливості формування управлінської звітності підприємства
ПО Куцик
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2014
212014
Регулювання валютного курсу та його оптимальний режим для України
МЯ Вірт, ПО Куцик
Науковий вісник НЛТУ України 21 (3), 2011
212011
Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління: монографія
ПО Куцик
Tekhnodruk, 2015
202015
Обліково-аналітична концепція управління загальновиробничими витратами підприємства: монографія
ПО Куцик
Львів: Видавництво «Растр-7, 2014
202014
Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звiтностi: монографiя
МВ Корягiн, ПО Куцик
182016
Передумови та проблеми впровадження уніфікованої корпоративної системи обліку та звітності
ПО Куцик
Видавництво Львівської політехніки, 2012
182012
Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві
ПО Куцик, ЛІ Коваль, ФФ Макарук
навч. посіб./ПО Куцик, ЛІ Коваль, ФФ Макарук.–Львів: Магнолія-2006, 2010.–504 с, 2010
182010
Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: навч. посіб.
ВО Озеран
Львів: Вид-во Львівської КА, 2008
172008
Облікова концепція управління вартістю нематеріальних актів підприємства
ПО Куцик, ІМ Дрогобицький, ЗП Плиса, ХІ Скоп
Растр-7, 2016
162016
Бюджетування як основна складова оперативного планування та фінансового контролінгу вищих навчальних закладів
ПО Куцик
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 192-202, 2010
152010
Внутрішній контроль розрахункових операцій в системі управління будівельним підприємством
ПО Куцик
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, 116-122, 2013
142013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20