Куцик Петро Олексійович [Petro Kutsyk]
Куцик Петро Олексійович [Petro Kutsyk]
Львівський торгівельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України
АВ Куценко
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008.–205 с., 2008
213*2008
Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності
ПОК М.В.Корягін
К. : Інтерсервіс, 2016
1042016
ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМ²КА: ПРИНЦИПИ СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦ²ОНУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ПО Куцик, О Ковтун, Г Башнянин
782015
Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку
МВК П.О.Куцик
Львів : ЛКА, 2015
69*2015
Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку
МВ Корягін, ПО Куцик
Львів: Видавництво ЛКА, 2015
692015
Концептуальні підходи до розгляду інформаційних систем обліку в корпоративному управлінні
ПО Куцик
Облік і фінанси, 52-59, 2013
462013
Внутрішньогосподарський оперативний облік і контроль у системі управління діяльністю виробничих підприємств
СА Кошкаров, ВІ Бачинський, ПО Куцик
Чернівці: Золоті литаври 259, 2012
382012
Обліково-аналітична концепція управління загальновиробничими витратами підприємства: монографія
ПО Куцик, ОМ Мазуренко
Львів: Видавництво «Растр-7, 2014
262014
Сучасне трактування, склад і особливості формування управлінської звітності підприємства
ПО Куцик
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2014
262014
Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління: монографія
ПО Куцик
Tekhnodruk, 2015
252015
Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства: монографія
ЯД Качмарик, ПО Куцик, РЛ Лупак, ІЯ Качмарик
Львів: Літературна агенція «Піраміда, 2012
232012
Розвиток методології інтегрованого обліку в умовах застосування корпоративних інформаційних систем
ПО Куцик
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 140-142, 2010
232010
Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: навч. посіб.
ВО Озеран
Львів: Вид-во Львівської КА, 2008
222008
Регулювання валютного курсу та його оптимальний режим для України
МЯ Вірт, ПО Куцик
Науковий вісник НЛТУ України 21 (3), 2011
212011
Облікова концепція управління вартістю нематеріальних актів підприємства
ПО Куцик, ІМ Дрогобицький, ЗП Плиса, ХІ Скоп
Растр-7, 2016
192016
Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звiтностi: монографiя
МВ Корягiн, ПО Куцик
182016
Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві: навч. посібник
ПО Куцик, ЛІ Коваль, ФФ Макарук
навч. посіб./ПО Куцик, ЛІ Коваль, ФФ Макарук.–Львів: Магнолія-2006, 2010.–504 с, 2010
182010
Передумови та проблеми впровадження уніфікованої корпоративної системи обліку та звітності
ПО Куцик
Видавництво Львівської політехніки, 2012
172012
Бюджетування як основна складова оперативного планування та фінансового контролінгу вищих навчальних закладів
ПО Куцик
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 192-202, 2010
172010
Розвиток управлінського обліку: міжнародний контекст і перспективи
ПО Куцик
ЖДТУ, 2011
162011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20